Regionální semináře

Regionální semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol. Přihlašovat se na regionální semináře je možné prostřednictvím přihlašovacího formuláře v sekci „přihláška“ (po vybrání místa konání semináře na mapě). Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář. 

Jednodenní regionální semináře se uskuteční v průběhu října, listopadu a prosince 2020 v těchto městech v České republice:

 • České Budějovice 19. 10. 2020
 • Hradec Králové 22. 10. 2020
 • Ostrava 3. 11. 2020
 • Olomouc 4. 11. 2020
 • Plzeň 11. 11. 2020
 • Brno 13. 11. 2020
 • Ústí nad Labem 25. 11. 2020
 • Liberec 26. 11. 2020
 • Praha 2. 12. 2020

Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou hlavních částí:

 • zjednodušená simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu
 • debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci.

Program regionálního semináře

 • 8:45 – 9:00 Registrace účastníků
 • 9:00 – 9:45 Uvítání účastníků, představení agendy jednání, shrnutí jednacího řádu
 • 9:45 – 11:15 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
 • 11:15 – 11:30 Přestávka
 • 11:30 – 13:00 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
 • 13:00 – 13:30 Oběd
 • 13:30 – 14:30 Společné jednání výboru EP a Rady EU
 • 14:30 – 14:45 Přestávka
 • 14:45 – 16:00 Debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života
 • 16:00 Vyhlášení nejlepších účastníků, předání cen a diplomů, zakončení semináře

Tři nejúspěšnější účastníci z části semináře věnované simulaci Rady EU a Evropského parlamentu vyhrají hodnotné ceny a získají diplom. Nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na vícedenní modelové zasedání institucí EU, které se uskuteční během druhé poloviny ledna 2021.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. 

Zpět