Regionální semináře

Regionální semináře v České republice jsou otevřeny studentům všech typů středních škol. Přihlašovat se na regionální semináře je možné prostřednictvím přihlašovacího formuláře v sekci „přihláška“ (po vybrání kraje, pro který je seminář určen, na mapě).

Jednodenní regionální semináře se uskuteční v průběhu října a listopadu 2021 pro účastníky ze všech krajů České republiky:

Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou hlavních částí:

  • zjednodušená simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu
  • debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci.

Tři nejúspěšnější účastníci z části semináře věnované simulaci Rady EU a Evropského parlamentu vyhrají hodnotné ceny a získají diplom. Nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na vícedenní modelové zasedání institucí EU, které se uskuteční 10. – 12. prosince 2021 v Brně.

Během semináře budeme dodržovat zvýšená hygienická a protiepidemická opatření. Během celé akce bude nutno mít nasazenou roušku nebo respirátor. Při registraci budou kontrolovány podmínky vstupu na akci, které se řídí všeobecným doporučením Ministerstva školství. Účastníci a pedagogický dozor budou vyzváni k prokázaní očkovacího certifikátu; výsledku negativního antigenového testu (ne staršího než 24 hod.); výsledku negativního PCR testu (ne staršího než 72 hod.) nebo potvrzení o překonání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS  ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Kompletní shrnutí výstupů z diskusí i postřehy samotných účastníků naleznete v závěrečné zprávě.

Zpět