Regionální semináře

Jednodenní regionální semináře se uskuteční v průběhu října a listopadu 2018 v těchto městech v České republice:

 • Brno 9. 10. 2018
 • České Budějovice 22. 10. 2018
 • Praha 23. 10. 2018
 • Hradec Králové 24. 10. 2018
 • Plzeň 31. 10. 2018
 • Ostrava 5. 11. 2018
 • Jihlava 13. 11. 2018
 • Karlovy Vary 15. 11. 2018
 • Ústí nad Labem 16. 11. 2018
 • Olomouc 20. 11. 2018
 • Liberec 26. 11. 2018

Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou částí:

 • zjednodušená simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu
 • debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života

Tři nejúspěšnější účastníci simulace Rady EU a Evropského parlamentu získají hodnotné ceny a nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na čtyřdenní modelové zasedání institucí EU v Brně, které se uskuteční ve dnech 6. až 9. prosince 2018.

Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář.

Přihlašovat se na regionální semináře je možné prostřednictvím přihlašovacího fomuláře v sekci „přihláška“ (po vybrání místa konání semináře).

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci. Debatovat tak mohou buď o omezení dopadu plastových výrobků na životní prostředí, nebo o reformě autorského práva.

Regionální semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol

Program regionálního semináře

9:00 –  9:30  Prezence
9:30 – 10:00 Uvítání účastníků, představení agendy jednání, shrnutí jednacího řádu
10:00 – 11:15 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
11:15 – 11:45 Oběd formou rautu
11:45 – 13:15 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
13:15 – 13:30 Přestávka na občerstvení
13:30 – 14:45 Společné jednání výboru EP a Rady EU
14:45 – 16:00 Debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života
16:00 – 16:15 Vyhlášení nejlepších účastníků, předání cen a diplomů, zakončení semináře

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Modelové zasedání institucí EU, kterým bude letošní ročník projektu zakončen, bylo podpořeno z programu Erasmus+ a je organizováno ve spolupráci s Centrem pre európsku politiku.

Zpět