Všechny regionální semináře mají své vítěze, před námi je modelové zasedání: letošní ročník projektu Rozhoduj o Evropě se blíží do finále!

Brno, 8. 12. 2021 – Regionální část projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ byla úspěšně zakončena 19. listopadu seminářem v Ostravě. Poslední z devíti seminářů nabídl nejen důkladně připravené účastník, ale také velmi živé diskuse v obou simulovaných institucích. Stejně jako na předchozích seminářích i v Ostravě se v odpoledním bloku diskutovalo s pozvanými hosty na témata v rámci Konference o budoucnosti Evropy. V následujících řádcích nabízíme nejen ohlédnutí za regionálními semináři, ale i informace o tom, co nás čeká dál.

Letošní semináře proběhly v Liberci (6.10), Ústí nad Labem (7.10), Brně (13.10), Olomouci (20.10), Praze (2.11), Plzni (8.11), Českých Budějovicích (9.11.), Hradci Králové (11.11) a Ostravě (19.11). Celkově se všech seminářů zúčastnilo 203 účastníků. Nejvíce studentů přišlo na semináře v Praze- 35 účastníků, v Ostravě- 29 účastníků a v Brně – 28 účastníků.

V letošním ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ byly studentům středních škol nabídnuty na výběr dvě agendy: nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online a nařízení o zavedení digitálního zeleného certifikátu. Během přihlašování si všichni účastníci vybrali, kterou z nich budou chtít projednávat. S naprostým přehledem si většina vybrala návrh nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online, který se tak projednával na všech regionálních seminářích.

Obě instituce, Rada EU i Evropská parlament, na každém semináři zasedaly během dopoledního bloku odděleně, kde se nejvíce diskutovaly sporné body nařízení. Zatímco například na olomouckém semináři se v obou institucích nejvíce debatovala výše sankcí, v Ostravě, konkrétně na zasedání Rady, bylo nejvíce polarizující téma, jak moc velkou svobodu nad rámec nařízení by členské státy měly mít. Po obědové pauze se vždy setkaly obě instituce na společném zasedání, kde se hlasovalo o přijetí nařízení s pozměňovacími návrhy obou institucí. Účastníci došli ke konsensu asi na polovině případů, tam, kde nařízení nebylo schváleno, bylo pomyslně vráceno Komisi na přepracování.

I poslední ostravský seminář potvrdil, jak těžké bylo vybrat tři nejlepší účastníky v rámci každé instituce. Z každého semináře organizátoři společně s partnery vybrali vítěze, kteří se mohou účastnit třídenního modelového zasedání. To se uskuteční online v termínu 10. až 12. prosince 2021. Příležitost zúčastnit se modelového zasedání mají automaticky všichni vítězové z regionálních seminářů. Ostatní účastníci se mohou také přihlásit, musí však odevzdat argumentační esej na jedno z témat Konference o budoucnosti Evropy, která je kritériem pro vybrání.

Součástí všech regionálních seminářů byly také diskuze s odborníky v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Studenti měli většinou možnost diskutovat tři témata, nejvíce se diskutovalo následující.

Evropská demokracie – zde byla často zmiňována motivace mladých lidí chodit k volbám a být politicky aktivní. Druhým silným tématem byl právní stát v souvislosti s děním v Polsku a Maďarsku. Velice zajímavé myšlenky v této oblasti padly především v diskusi s paní europoslankyní Radkou Maxovou na ostravském semináři. Diskutující především hledali možnosti, jak EU může řešit porušování lidských práv v těchto a okolních zemích.

Životní prostředí – v rámci tohoto tématu se probíraly dopady klimatické krize, lokální problémy ve městech, kde studenti žijí, obnovitelné zdroje či také nedostatečně vzdělání veřejnosti.

Třetí téma, které studenti chtěli nejčastěji diskutovat bylo vzdělávání. Studenti středních škol byly v rámci těchto debat velmi aktivní a volali především po reformě českého školství, individuálním přístupu či důrazu na duševní zdraví žáků. Například studenti na ústeckém semináři se zabývali konkrétním vylepšením Univerzity J. E. Purkyně, která sídlí v Ústí nad Labem. Studenti navrhli třeba prezentaci letních škol pořádaných univerzitou na středních školách. V rámci Konference o budoucnosti Evropy měli studenti možnost diskutovat nejčastěji s odborníky z místních univerzit, lokálními politiky nebo se zástupci Eurocenter a středisek Europe Direct.

Máme za sebou devět velmi vydařených seminářů, které všechny proběhly v prezenční formě a nyní už vyhlížíme modelové zasedání institucí EU, na kterém se bude podílet do 40 nejúspěšnějších účastníků ze všech koutů České republiky a Slovenska. To se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace i letos uskuteční online – již 10. až 12. prosince 2021! Třídenní online simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti vybraných politiků a odborníků, se kterými budou účastníci diskutovat o aktuálních tématech. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a účastníci se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni. Čeká nás projednávání a schvalování nařízení, krizové jednání Rady či udílení Sacharovovy ceny Evropským parlamentem. Program k nahlédnutí najdete ZDE.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Zpět