Studenti ze čtyř krajů uplynulý týden rozhodovali o Evropě

Brno, 16. 11. 2020 – Mladí aktivní lidé z Plzeňského, Karlovarského, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina se v uplynulém týdnu zapojili do projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. V rámci celodenního programu měli možnost při simulaci jednání Evropského parlamentu vžít se do role europoslanců, a také v diskusní části sdílet své názory s odborníky z veřejného života.

Přihlásit se na seminář, připojit se ráno v den jeho konání k videohovoru na platformě MS Teams a rozhodovat o Evropě. Takový je postup, který musejí učinit všichni studenti, kteří se chtějí letos zúčastnit regionálních seminářů projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. V uplynulém týdnu se konaly hned dva online semináře, a to ve středu 11. listopadu pro Plzeňský a Karlovarský kraj a v pátek 13. listopadu pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.

Úvod obou seminářů otevřeli zástupci EUTIS, o.p.s, kteří mladým účastníkům odprezentovali projekt jako celek, a také agendu kterou si pro semináře studenti vybrali – v případě středečního semináře se jednalo o návrh Právního rámce pro klima, v pátek pak o nařízení ePrivacy. Pro oba semináře si studenti vybrali simulaci Evropského parlamentu. Součástí zahájení byly také prezentace aktivit partnerů z plzeňských, karlovarských, brněnských a jihlavských Eurocenter a středisek Europe Direct.

Většinu programu středečního i pátečního semináře vyplnila simulace jednání Evropského parlamentu o skutečné agendě. Na obou seminářích se sešli aktivní mladí lidé, kteří vedli dlouhé věcné diskuse jak o samotných návrzích, tak také o pozměňovacích návrzích, které v průběhu jednání připravili. Při obou jednáních se podařilo účastníkům vytvořit tak silné koalice, že neměli problém schválit jak většinu pozměňovacích návrhů, tak také návrh jako celek. Simulační část byla jako již tradičně soutěžní a na konci obou seminářů organizátoři a partneři projektu vyhlásili nejlepší účastníky. Na semináři pro Plzeňský a Karlovarský kraj se na první pozici umístil Oldřich Neumann, na druhé Jan Zindr a na třetí Jan Chovanec. Nejlepší výkon druhého semináře pak podala Klára Jelínková, druhou příčku obsadila Klára Toupaliková a třetí Max Onderka.

Na simulační část navázala diskusní aktivita, při které se studenti setkali se zajímavými osobnostmi z veřejného života a diskutovali s nimi jak o participaci mladých lidí na veřejném životě, tak také o budoucnosti Evropy. Na seminář pro Plzeňský a Karlovarský kraj přijali pozvání organizátorů Aleš Kudrnáč ze Sociologického ústavu AV ČR a Michal Himmer z Katedry mezinárodních vztahů a politologie FF ZČU. Pátečního semináře se pak v roli hostů zúčastnily Kateřina Kalábová, regionální konzultantka programů Erasmus+ Mládež a Evropský sbor solidarity Jihomoravský kraj, a také Monika Brusenbauch Meislová z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

V tomto týdnu má projekt přestávku a nekoná se žádný z online regionálních seminářů, takže organizátoři mohou nabrat síly na příští týden. V tom se totiž uskuteční předposlední seminář, a to ve čtvrtek 26. listopadu pro Ústecký a Liberecký kraj. V rámci něj budou mít opět mladí účastníci možnost diskutovat s osobnostmi z veřejného života, ale hlavně vžít se v rámci simulace do pozice evropských politiků a jednat o skutečné agendě. Sérii sedmi online seminářů pak zakončí ve středu 2. prosince ten pro Prahu a Středočeský kraj. 

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Zpět