Studenti z České republiky v tomto týdnu hned dvakrát rozhodovali o Evropě

Brno, 5. 11. 2020 – Dalšími dvěma online regionálními semináři pokračoval v tomto týdnu projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Mladí aktivní lidé z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje si tradičně vyzkoušeli jednání institucí EU, a také diskutovali s hosty z veřejného života, kteří přijali pozvání na seminář.

Dva skvělé semináře ve dvou dnech. Tak by se dal v krátkosti shrnout průběh projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ v tomto týdnu. První ze seminářů se uskutečnil v úterý 3. listopadu a byl určen pro studenty z Moravskoslezského kraje a druhý seminář pro Olomoucký a Zlínský kraj proběhl ve středu 4. listopadu. Stejně jako všechny ostatní semináře letošního ročníku projektu se i tyto dva musely kvůli pandemii COVID-19 uskutečnit v online prostoru prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Na začátku obou seminářů vystoupili s prezentacemi zástupci EUTIS, o.p.s., kteří představili samotný projekt, legislativní instituce EU, a také agendu v podobě nařízení ePrivacy, kterou si studenti před seminářem zvolili k jednání. Kromě agendy si studenti mohli také vybrat, v jaké instituci chtějí zasedat, přičemž mladí účastníci z Moravskoslezského kraje si zvolili Radu EU, zatímco studenti z Olomouckého a Zlínského kraje se vyslovili pro Evropský parlament. V úvodní  části rovněž vystoupili zástupci partnerů, konkrétně Eurocentra Ostrava, Eurocentra Brno, Eurocentra Olomouc a Europe Direct Olomouc, kteří představili aktivity svých organizací.

Simulační část při obou seminářích byla opravdu na vysoké úrovni a mladí účastníci se naplno vžili do svých rolí ministrů a europoslanců, odborně a zkušeně diskutovali, a také si připravili celou řadu pozměňovacích návrhů, o kterých se následně jednalo a hlasovalo. Následně také naši zákonodárci hlasovali o návrhu ePrivacy jako celku, přičemž v Moravskoslezském kraji byl tento, i přes přijetí pozměňovacích návrhů, ministry těsně zamítnut, zatímco v Olomouckém a Zlínském kraji se europoslanci dohodli na jeho přijetí. Simulační část byla již tradičně soutěžní, takže na konci semináře byli vyhlášení nejlepší účastníci. Na semináři pro Moravskoslezský kraj se vítězem se stal Matyáš Vašňovský, na druhém místě se umístil Jakub Vlček a na třetím Radomír Mielec. Při druhém semináři pak zvítězil Adam Zemčík, na druhém místě se umístila Kristýna Bulvasová a na třetí pozici Pavel Pírek.

Součástí obou seminářů pak také byla diskusní aktivita, při níž mohli naši mladí účastníci diskutovat s hosty, kteří přijali pozvání na seminář, a to o budoucnosti Evropy, a také o občanské participaci mladých lidí. Hosty v Moravskoslezském kraji byli Petr Kantor, Regionální konzultant programů Erasmus+ Mládež a Evropský sbor solidarity, místopředseda spravní rady Asociace středoškolských klubů České republiky, a také Radomír Kaňa z katedry mezinárodních ekonomických vztahů EKF VŠB-TUO. Na seminář pro Olomoucký a Zlínský kraj pak pozvání přijali Kristína Pitoňáková z Europe Direct Olomouc, Miroslav Krša z Eurocentra Olomouc.

V příštím týdnu nás opět čekají hned dva, v pořadí čtvrtý a pátý, online regionální semináře, a to konkrétně ve středu 11. listopadu pro Plzeňský a Karlovarský kraj a v pátek 13. listopadu pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. I během těchto dvou seminářů se mladí účastníci vžijí do role evropských zákonodárců a budou jednat o agendě, o které evropské instituce reálně jednaly. Nejlepší účastníci se mohou za své výkony těšit na zajímavé ceny. Součástí programu bude také diskusní blok za účasti hostů z veřejného života, kteří přijali naše pozvání.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Zpět