Modelové zasedání institucí EU

Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Přihlašování bude spuštěno po dobu 7 dní pro účastníky z každého regionálního semináře.

Modelové zasedání institucí EU se uskuteční online a to 10. – 12. 12. 2021. Třídenní online simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti vybraných politiků a odborníků, se kterými budou účastníci diskutovat o aktuálních tématech. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a účastníci se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni.

Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Účastníci budou vybíráni na základě argumentační eseje.

Zadání eseje

Vypracujte argumentační esej na jednu z deseti témat Konference o budoucnosti Evropy. Jasně zdůrazni, do které oblasti téma a obsah eseje spadají. Esej musí obsahovat jeden konkrétní nápad, související se zvoleným tématem. Podmínkou je alespoň jeden z nápadů z eseje nahrát do databáze nápadů na platformu Konference o budoucnosti Evropy.

 

 

Zpět