Regionální semináře Rozhoduj o Evropě budou online

Brno, Praha, 18.9.2020 – Koronavirus hýbe světem a ruší či jinak ovlivňuje všemožné společenské akce. Opatření spojená s nákazou se nevyhnula ani projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, jehož regionální semináře se přesouvají do online prostoru.

Zapnout si ráno počítač a připojit se k videohovoru. Tak bude letos vypadat účast mladých aktivních lidí na projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Jeho regionální semináře se totiž kvůli pokračující pandemii nákazy COVID-19 přesouvají do online prostoru a budou vedeny skrze platformu Microsoft Teams. Na této změně se dohodl projektový tým s partnery na společném setkání na začátku září.

Celkem od 19. října do 2. prosince 2020 proběhne osm online seminářů, které budou nastavené pro 30 účastníků ze všech krajů České republiky. Pro ty bude připraven program, který se bude skládat ze dvou hlavních částí, a to ze zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu, a také z diskusní aktivity s osobnostmi z regionů a odborníky, akademiky či politiky s evropským pozadím. Debatní část se uskuteční v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Tři nejaktivnější účastníci z každé instituce dostanou věcné ceny.

Na Slovensku proběhnou regionální semináře rovněž v online prostoru skrze platformu Microsoft Teams. Celkově se uskuteční čtyři regionální semináře, přičemž organizátoři na každý z nich pozvou středoškoláky ze dvou krajů, čímž se podaří zapojit do projektu všech osm slovenských regionů. Stejně jako v České republice, i na Slovensku dostanou středoškoláci možnost zkusit si na vlastní kůži, jaké je to rozhodovat o budoucnosti Evropy v Radě EU. Ve druhé části seminářů pak rovněž dostanou možnost diskutovat s lokálními představiteli veřejného života či odborníky. Na každém semináři budou vybráni tři nejaktivnější účastníci, kteří za svůj výkon získají ceny od Zastoupení Evropské komise na Slovensku.

Organizační tým se snažil i přes přechod z prezenční do online podoby co nejméně zasahovat do toho, co by měl projekt a jeho regionální semináře účastníkům nabídnout. Nicméně i pro jeho členy znamená nastalá situace změny. Tou hlavní je, že nebudou cestovat do měst, kde se semináře měly konat, nýbrž byly stanoveny tři hotspoty (Praha, Brno, České Budějovice), kde se setkají s pracovníky Eurocenter a Europe Direct a ze kterých společně semináře povedou.

Informace o termínech regionálních seminářů a krajích, pro které jsou jednotlivé semináře určené, najdete na webové stránce projektu. Přihlašování na jednotlivé semináře bude spuštěné přibližně měsíc před jejich konáním, a to prostřednictvím online formuláře.

Projekt Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku (SFPA) ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Další informace o projektu najdete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na českém i slovenském Facebooku.

Zpět