On-line regionálne semináre

On-line regionálne semináre sú určené pre študentov všetkých stredných škôl. Prihlasovať sa dá prostredníctvom prihlasovacieho formulára v časti „prihláška“ (po vybraní kraja, pre ktorý je seminár určený).

Jednodňové on-line regionálne semináre pre účastníkov zo Slovenska sa uskutočnia v týchto termínoch:

 • Prešovský a Košický kraj 21. 10. 2020
 • Banskobystrický a Žilinský kraj 4. 11. 2020
 • Nitriansky a Trenčiansky kraj 19. 11. 2020
 • Bratislavský a Trnavský kraj 1. 12. 2020

Každý z on-line seminárov bude mať dve časti:

 • zjednodušená simulácia rokovania Rady EÚ
 • debata s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života

Tému, o ktorej sa bude na simulácii Rady EÚ rokovať, si môžu účastníci vybrať sami z možností v prihlasovacom formulári.

Program on-line regionálneho seminára

 •   9.30 – 10.00 Pripojenie účastníkov
 • 10.00 – 10.45 Privítanie účastíkov, predstavenie agendy rokovania, zhrnutie rokovacieho poriadku
 • 10.45 – 12.15 Rokovanie Rady EÚ
 • 12.15 – 13.15 Prestávka
 • 13.15 – 14.00 Rokovanie Rady EÚ
 • 14.00 – 14.15 Prestávka
 • 14.15 – 15.00 Záverečné rokovanie Rady EÚ
 • 15.00 – 15.15 Prestávka
 • 15.15 – 16.15 Debata s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života
 • 16.15 Vyhlásenie najlepších účastníkov, ukončenie seminára

Traja najúspešnejší účastníci z časti seminára venovanej simulácii Rady EÚ vyhrajú hdnotné cey a získajú diplom. Ceny budú zaslané poštou. Najlepší zástupcovia zároveň postupujú na viacdňové modelové rokovanie inštitúcií EÚ, ktoré sa uskutoční v druhej polovici januára 2021.

Projekt je realizovaný spoločnosťou EUTIS a Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v spolupráci sCentrom pre európsku politiku (Bratislava), Odborom komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR a Zastúpením Eur=opskej komisie v ČR. Partnermi projektu sú Kondrad-Adenauer-Stiftung, Národná pracovná skupina pre štuktúrovaný dialóg s mládežou, Europe Direct Česká repulika a Katedra politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. Projekt je spolufinancovaný z programu Erasmus+. Mediálnym partnerom v Českej republike je portál Euroskop.cz. V školskom roku 2020/2021 prebieha projekt v rámci príprav na Konferenciu o budúcnosti Európy.

Zpět