Regionálne semináre

Regionálne semináre sú určené pre študentov všetkých stredných škôl. Prihlasovať sa dá prostredníctvom prihlasovacieho formulára v časti „prihláška“ (po vybraní kraja, pre ktorý je seminár určený).

Jednodňové regionálne semináre pre účastníkov zo Slovenska sa uskutočnia v týchto termínoch (budú doplnené na začiatku septembra 2021).

Každý zo seminárov bude mať dve časti:

  • zjednodušená simulácia rokovania Rady EÚ
  • debata s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života

Tému, o ktorej sa bude na simulácii Rady EÚ rokovať, si môžu účastníci vybrať sami z možností v prihlasovacom formulári.

Traja najúspešnejší účastníci z časti seminára venovanej simulácii Rady EÚ vyhrajú hodnotné ceny a získajú diplom. Ceny budú zaslané poštou. Najlepší zástupcovia zároveň postupujú na viacdňové modelové rokovanie inštitúcií EÚ, ktoré sa uskutoční v polovici decembra 2021.

Projekt je realizovaný spoločnosťou EUTIS v spolupráci s Centrom pre európsku politiku (Bratislava), Odborom komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR a Zastúpením Európskej komisie v ČR. Partnermi projektu sú Kondrad-Adenauer-Stiftung, Národná pracovná skupina pre štuktúrovaný dialóg s mládežou, Europe Direct Česká repulika a Katedra politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. Mediálnym partnerom v Českej republike je portál Euroskop.cz. V školskom roku 2021/2022 prebieha projekt v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.

Zpět