Prvý regionálny seminár prebehol už aj na Slovensku!

V pondelok 11.10.2021 sa uskutočnil prvý regionálny seminár na Slovensku, a to spoločne pre Košický a Prešovský kraj.

Seminára sa zúčastnilo takmer tridsať žiakov, ktorí na simulovanom rokovaní Rady EÚ rokovali o potláčaní šírenia teroristickéh obsahu online a neskôr, v druhej časti seminára, diskutovali s europoslancom Vladimírom Bilčíkom.

Hosť Vladimír Bilčík viedol so žiakmi živú diskusiu, v ktorej sa venovali témam, ktoré zaujímali samotných žiakov. O Slovensku vo vzťahu V4 pri potenciálnom výstupe niektorej z týchto krajín z EÚ, diskusia sa dotkla aj situácie na Balkáne a nechýbali ani otázky o potenciálnom dopade pandémie na náš život. Účastníkov takisto zaujímalo, ako sa môže bežný občas zapojiť do politického diania či diania okolo seba, keď nie je poslancom a možno sa vôbec na cestu politiky nechce vybrať. Jeden zo spôsobov, ktoré p. Bilčík vyzdvihol bola participácia na digitálnej platforme – konferencia o budúcnosti EÚ, kde je možné zapísať svoje podnety, spomenul možnosti študentov VŠ prihlásiť sa na stáž do jeho kancelárie, aby sa oboznámili s chodom EÚ.

Na Slovensku nás čakajú ešte tri regionálne semináre, prihlásiť sa môžete tu:

Zpět