Prvý online seminár na Slovensku

Minulú stredu, 21. októbra sme odštartovali sériu online seminárov pre Slovensko. Prvého seminára projektu Rozhoduj o Európe sa zúčastnili žiaci z Prešovského a Košického kraja a celý program prebiehal cez aplikáciu Microsoft Teams.

Kvôli pandemickej situácii sa seminára zúčastnilo menej žiakov a rokovali v, takpovediac, komornej atmosfére. Pred začiatkom rokovania však organizátori projektu zo spoločnosti SFPA a z Českého EUTIS, o.p.s., predstavili samotný projekt, európske inštitúcie, legislatívne procesy na európskej úrovni a samotnú agendu. Na prvé rokovanie si sami žiaci zvolili nariadenie ePrivacy, ktoré upravuje pravidlá online komunikácie a uchovávania dát v európskom priestore.

Hneď po úvodnom slove a predstavení agendy prebrali iniciatívu žiaci a začalo sa rokovanie plné veľmi živých a plodných diskusií, z ktorých vzišlo viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré nakoniec takmer jednohlasne aj prijali.

Popoludní, v druhej časti seminára, sa v rámci diskusnej aktivity k žiakom pridali Michal Roháč z kancelárie zastúpenia Košického kraja pri Európskej únii a poslankyňa Prešovskej samosprávy Anna Schlosserová. Diskusia bola zameraná predovšetkým na možnosti participácie mladých ľudí na verejnom dianí, ale aj o aktuálnych európskych témach.

Na záver boli vyhlásení najlepší účastníci z časti rokovania Rady EÚ. Na prvom mieste sa umiestnila Vivien Fedorová z košického gymnázia Katkin park 2 a o druhé miesto sa podelili Krištof Bernát z gymnázia v Trebišove a Timotej Maszkáľ z Košického gymnázia Šrobárová.

Presne o týždeň, v stredu 4. novembra sa uskutoční ďalší online seminár, tentokrát spoločne pre Žilinský a Banskobystrický kraj.

Zpět