První online regionální seminář je za námi!

Praha, Brno, 23. 10. 2020 – Ve čtvrtek 22. října se uskutečnil první ze série online regionálních seminářů projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, konkrétně pro Jihočeský, Pardubický a Královéhradecký kraj. V jeho průběhu účastníci prostřednictvím platformy Microsoft Teams simulovali jednání Rady EU, a také diskutovali s hosty aktivními ve veřejném životě.

Ve čtvrtek 22. října vstoupil projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ do nové éry. Uskutečnil se totiž první ze sedmi online regionálních seminářů, které musely být z důvodu nepříznivé epidemiologické situace přesunuty do online prostoru na platformu Microsoft Teams.

Celý program odstartovaly v 10 hodin dopoledne úvodní prezentace organizátorů projektu z EUTIS, o.p.s., kteří představili samotný projekt, instituce EU, legislativní proces EU, a také nařízení ePrivacy, což byla agenda, kterou si účastníci před seminářem vybrali. Součástí úvodního bloku prezentací byla také vystoupení zástupců partnerů z regionů, pro které byl seminář uspořádán, a to konkrétně Eurocentra České Budějovice, Eurocentra Pardubice a Eurocentra Hradec Králové a také zástupci středisek Europe Direct.

Následně se již začalo jednat o agendě, tentokrát však pouze v Radě EU, jelikož nízký počet přihlášených neumožnil uskutečnit i jednání Evropského parlamentu. I tak bylo k vidění mnoho výborných výkonů a mladí účastníci se dokázali vžít do svých rolí ministryň a ministrů, připravili si celou řadu pozměňovacích návrhů a opravdu umně diskutovali a jednali. Kvalitní jednání nakonec vyústila v přijetí větší části pozměňovacích návrhů i legislativního návrhu nařízení ePrivacy jako celku.

Na simulační část navázala diskusní aktivita, do které se zapojily Michaela Doležalová z České rady dětí a mládeže, a také Kateřina Křikavová, koordinátorka zahraničních mobilit na Univerzitě Hradec Králové, konzultantka Euraxess a zároveň regionální konzultantka programů Erasmus+ Mládež pro Královéhradecký kraj a Evropský sbor solidarity. Dámy s účastníky diskutovaly jednak na téma participace mladých lidí, a jednak o problematice budoucnosti Evropy.

V závěru semináře byli vyhlášeni nejlepší účastníci z části věnované simulaci jednání Rady EU. Po konzultaci s partnery se na prvním místě umístil Jonáš Továrek, na druhém Jan Štěpánek a na třetím Adéla Dvořáková. Všem účastníkům budou zaslány věcné ceny a hodnotné poukázky!

Po tomto prvním semináři bude následovat ještě šest dalších online regionálních seminář. Nejbližší dva jsou naplánované na 3. listopadu pro Moravskoslezský kraj a na 4. listopadu pro Olomoucký a Zlínský kraj. I při těchto seminářích budou mladí účastníci simulovat jednání institucí EU o skutečné agendě, kterou řešily instituce EU, a diskutovat s vzácnými hosty z veřejného života, kteří přijali pozvání a akce se zúčastní.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Zpět