Projektový tým

Roman Badík Vystudoval Katedru politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V EUTIS působí od roku 2006 nejdříve na pozici projektového manažera a od roku 2011 na pozici ředitele společnosti. Ve společnosti stál u zrodu projektů Rozhoduj o Evropě a EU-WEEK-END. Mimo neziskový sektor působil v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU, ve Středoevropském technologickém institutu, na Odboru výzkumu Masarykovy univerzity a v současnosti v soukromé biotechnologické firmě. Mezi jeho záliby patří cestování, vysokohorská turistika a běh.
Tímea Červeňová je studentkou magisterského programu Evropská studia a Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Behem podzimu 2018 absolvovala studijní pobyt prostřednictvím programu Erasmus+ na Tallinn University. S organizací EUTIS aktivně spolupracuje od roku 2019 a od účasti v projektu Rozhoduj o Evropě v roce 2015 se aktivně zajímá o témata spojená s EU a jejich vhodným zprostředkováním mladým lidem. Ve volném čase se věnuje dobrovolnickým aktivitám, event managementu a turistice.


Igor Blahušiak vystudoval magisterské obory Právo a Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně. Následně pokračoval na doktorském studiu v oboru Právní věda se zaměřením na mezinárodní a evropské právo. V rámci studia absolvoval studijní pobyt na Univerzitě v Gentu a na King’s College v Londýně. Zároveň sbíral zkušenosti v Evropském parlamentu a v průběhu téměř roční pracovní stáže v Bruselu na zastoupení jednoho ze slovenských regionů. Pracoval na různých pozicích v Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády a nyní je ředitelem Odboru komunikace o evropských záležitostech. Volný čas věnuje cestování a poznávání nových zemí, fotografování a rád relaxuje na kole nebo u vaření a grilování.
Jan Jakovljevič je bakalářským studentem mezinárodních vztahů a žurnalistiky na Masarykově univerzitě, a to je většina toho, co je o něm potřeba vědět. Oba tyto obory ho totiž zajímají už od základní školy a určují dlouhodobě jeho aktivity. V současné době pracuje jako externí redaktor MF DNES v Jihočeském kraji, a také vede Stipendijní komisi Studentské komory Akademického senátu FSS MU. Ve volném čase se zajímá o veřejné dění, rád sportuje, odpočívá a tráví čas se svojí přítelkyní.
Michael Murad je absolventem práva a bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Na poli občanského vzdělávání je aktivní od roku 2009, kdy začal spolupracovat s o.p.s. EUTIS, ve které působí od roku 2011 jako projektový manažer. Podílel se na realizaci řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení účasti mladých lidí na politice. V minulosti úzce spolupracoval s dalšími neziskovými organizacemi, či např. se středisky Europe Direct. V rámci sítě EUNET byl předsedou pracovní skupiny zaměřené na výměnu zkušeností a metod při práci s mládeží. Od ledna 2020 působí v Asociaci pro mezinárodní otázky jako koordinátor Česko-německého programu pro mladé profesionály (CGYPP). Mezi jeho záliby patří cestování, literatura a procházky po horách.
Kamil Sládek, absolvent Univerzity Komenského v Bratislavě, obor etnologie a historie. V CEPu působí od roku 1999, realizoval více projektů na Slovensku, v České republice, Rakousku, Bosně a Hercegovině a na Ukrajině. V současnosti je předsedou CEPu. Zajímá se o středověké dějiny a architekturu, má rád turistiku a jízdu na kole.
Kateřina Šustrová je absolventkou magisterského studia politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v současné době pracuje v Sekci evropské Úřadu vlády ČR. S EUTISem spolupracuje od roku 2014 na projektech neformálního občanského vzdělávání, kterému by se chtěla věnovat i do budoucna. I proto absolvovala doplňující pedagogické studium pro učitele středních škol. Věnuje se také celé řadě dobrovolnických aktivit, od výuky češtiny pro cizince po spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Baví ji studium cizích jazyků, cestování a poznávání nových kultur.
Ludmila Johnová je absolventkou Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala bakalářský studijní obor Mezinárodní politika – diplomacie a navazující magisterský obor Evropská integrace. Při studiu začala pracovat jako referentka v Eurocentru Praha v oblasti komunikace o evropských záležitostech, kam se po působení v jiných rezortech a na jiných odborech opět vrátila. Nyní je vedoucí Oddělení pro Eurocentra na Úřadu vlády a má na starost především koordinací akcí v regionech. Většinu svého volného času věnuje kuželkám, kde jako předsedkyně Komise mládeže České kuželkářské asociace organizuje soutěže pro mládež. Nejlépe si odpočine při běhu a sportu obecně, ale také při sledování oblíbených seriálů.

Zpět