Předposlední regionální seminář je za námi!

Brno, 27. 11. 2020 – Šestý ze série sedmi regionálních seminářů projektu .„Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ se uskutečnil ve čtvrtek 26. listopadu. Studenti z Ústeckého a Libereckého kraje v jeho průběhu simulovali jednání Evropského parlamentu, a také diskutovali se zajímavými hosty aktivními ve veřejném dění.

Vyzkoušet si roli evropských politiků, jednat o skutečné agendě, o které jednaly instituce EU, a diskutovat s hosty. Takové možnosti měli mladí lidé, kteří se přihlásili na předposlední regionální seminář projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Ten se uskutečnil ve čtvrtek 26. listopadu a byl určen pro Ústecký a Liberecký kraj. Z důvodu pandemie COVID-19 se seminář musel, stejně jako všechny předchozí, uskutečnit online přes platformu MS Teams.

V úvodu semináře vystoupili s prezentacemi zástupci EUTIS, o.p.s., kteří představili samotný projekt, partnery, legislativní instituce EU, a také agendu v podobě nařízení ePrivacy, kterou si studenti před seminářem zvolili k jednání. Kromě agendy si studenti mohli také vybrat, v jaké instituci chtějí zasedat, přičemž mladí účastníci z Ústeckého a Libereckého kraje si zvolili Evropský parlament. V této části rovněž vystoupily zástupkyně partnerů, konkrétně koordinátorka Eurocentra Ústí nad Labem Adéla Rypková, a také vedoucí sítě Eurocenter Ludmila Johnová. Ty účastníkům představili aktivity a služby Eurocenter.

Po úvodní prezentační části přišla na řadu simulační část, při které se studenti vžili do role europoslanců a jednali o předložené agendě. Celé jednání se neslo v příjemné atmosféře a mladí účastníci se rychle vžili do svých rolí, když hodně a kvalitně diskutovali a připravili celou řadu pozměňovacích návrhů. V závěru simulace pak hlasovali o jednotlivých dodatcích, a také o nařízení ePrivacy jako celku. Simulační část byl tradičně soutěžní, a tak organizátoři ve spolupráci s partnery vybrali tři nejlepší účastníky, kteří se mohou těšit na zajímavé věcné ceny. Na prvním místě se umístil Matyáš Adam Michel, druhé místo obsadil Aleš Fajstaver a třetí byl Filip Matula.

Na simulační část navázala, stejně jako při všech předchozích seminářích, diskusní aktivita, při které mladí účastníci diskutovali o budoucnosti EU a občanské participaci mladých lidí s hosty aktivními ve veřejném dění. Na tento seminář pozvání organizátorů přijali Zuzana Wildová z České rady dětí a mládeže a Pavel Branda, místostarosta Rádla, člen Evropského výboru regionů a vedoucí Europe direct Liberec.

V příštím týdnu přijde na řadu poslední online regionální seminář, a to konkrétně ve středu 2. prosince pro Prahu a Středočeský kraj. I při něm si studenti vyzkoušejí, jaké je to v pozici evropských zákonodárců jednat o skutečné agendě institucí EU, a také budou diskutovat se zajímavými hosty.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Zpět