Popis projektu

Vzdělávací projekt Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky je kombinací jednodenních interaktivních seminářů v regionech a simulace zasedání institucí Evropské unie. Projekt je zaměřený na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich setkávání a diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt určený středoškolákům ze všech typů škol z celé České republiky a Slovenska zároveň přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie mladým lidem z obou zemí.

Během října a listopadu se v České republice a na Slovensku uskuteční jednodenní interaktivní semináře. Na ty naváže ve dnech 6. až 9. prosince 2018 čtyřdenní modelové zasedání institucí EU v Brně za účasti významných hostů.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění prostřednictvím zapojení více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejen v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska.

Projekt sestává z různých druhů aktivit, které představují pro účastníky unikátní kombinaci informované debaty s politiky a dalšími lidmi s rozhodovací pravomocí doprovázenou simulací zasedání institucí EU.

První částí projektu jsou regionální semináře, které proběhnou v 11 městech České republiky a ve třech městech na Slovensku. Semináře jsou určeny středoškolákům ze všech typů škol. Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou částí – zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu a debaty s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života.

Vyvrcholením celého projektu bude čtyřdenní simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu za účasti významných hostů z řad politiků a odborníků. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a studenti se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni. Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Účastníci budou vybíráni na základě eseje, v níž popíší svou představu o podobě Evropské unie za 10 let.

Projekt Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Modelové zasedání institucí EU, kterým bude letošní ročník projektu zakončen, bylo podpořeno z programu Erasmus+ a je organizováno ve spolupráci s Centrem pre európsku politiku.

Zpět