Partneři a donoři

EUTIS

 

Centrum pre európsku politiku

 

Katedra politologie Fakulty sociálních studií

 

Strukturovaný dialog s mládeží

Strukturovaný dialog je nástroj a proces, který podporuje mladé lidi a veřejné činitele, aby společně diskutovali. Také se zaměřuje na to, aby výstupy z těchto diskuzí byly zohledňovány v politickém procesu ve fázi příprav, realizace i hodnocení politik, které se dotýkají mladých lidí. Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu s mládeží do běžné veřejné diskuze v České republice. Více informací naleznete na www.strukturovanydialog.cz.

 

Eurocentra

Eurocentra jsou informační místa, kam se občané mohou obracet se svými dotazy o Evropské unii. Zaměřují se na širokou i odbornou veřejnost, nabízejí informační materiály, pořádají přednášky a semináře. Naleznete je ve všech krajských městech. Více se o Eurocentrech dozvíte na stránkách Eurocentra.cz.

 

Evropská komise – Zastoupení v České republice

 

Europe Direct

 

Konrad Adenauer Stiftung

 

Kancelář Evropského parlamentu v ČR

Zpět