Modelové zasedání institucí EU ročníku 2020/2021 bylo zahájeno

Praha, 22. 1. 2021 – V pátek 21. ledna 2021 ve 14 hodin bylo zahájeno modelové zasedání, které navazuje na sérii regionálních seminářů projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky. I nyní se kvůli pokračující pandemii onemocnění COVID-19 setkali organizátoři s účastníky v online prostoru. Na zahájení se připojilo také devět hostů aktivních ve veřejném dění, kteří studenty na akci přivítali.

Hned na úvod přivítali mladé účastníky na modelovém zasedání Michael Murad a Tímea Červeňová za EUTIS, o.p.s., kteří představili jak samotné organizátory, tak také shrnuli, jak probíhala fáze regionálních seminářů v České republice a na Slovensku.
Následně se ke slovu dostali již naši hosté, kdy prvním, kdo promluvil k účastníkům, byl slovenský europoslanec Vladimír Bilčík, který ocenil, že projekt pokračuje i v době pandemie a že se podařilo i pro letošní ročník zachovat jeho česko-slovenský rozměr. Pan europoslanec pak také vyzdvihl roli Evropské unie, coby platformy spolupráce mezi jednotlivými státy. „Hodnota EU je něco, co dokážeme pořádně ocenit až při krizích. Debaty v Unii jsou často těžké, ale daří se dosáhnout domluvy,“ uvedl Bilčík, podle kterého je důležité bojovat s desinformacemi, k čemuž může tento projekt také přispět.

Poté se slova ujal český senátor Marek Hilšer, který vyjádřil radost, že se mladí lidé zajímají o politiku a že se zajímají o problematiku EU. Pan senátor pak hovořil o demokracii a její hodnotě. „Demokratické uvažování je způsob života, nerodíme se s ním a musíme se ho pořád učit a pečovat tak o demokracii,“ zdůraznil Marek Hilšer, podle kterého je vcelku zázrak že EU vůbec vznikla a stále drží pohromadě, a to obzvlášť s ohledem na odlišnost politických kultur v jednotlivých státech. V závěru svého vystoupení zmínil roli hodnot jako je svoboda, respekt k jednotlivci nebo například lidská práva, kdy uvedl, že dokud budou tyto hodnoty prioritou v národních státech, EU vydrží celistvá.

Na pana senátora navázala vedoucí katedry politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Petra Mlejnková, která taktéž ocenila důležitost projektu a byla potěšena tím, že mohla sledovat mladé lidi, kteří mají zájem o veřejné dění evropské otázky. Podle ní je debata a aktivní zapojení občanu do veřejných otázek v demokracii klíčová. „Pokud bychom se nezajímali o vývoj našeho prostředí, vznikl prostor ke zlovůli a na síle by nabíraly populistické a nedemokratické názory,“ upozornila Petra Mlejnková, podle které se tomuto da zabránit vzděláváním a podílením se na správě věcí veřejných. Jen tak totiž nebudeme manipulovatelní.

Následně vystoupil ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Igor Blahušiak, který byl rád, že se letošní ročník mohl uskutečnit aspoň online. Potěšen byl také tím, že vidí mladé lidi, kteří se zajímají o veřejné dění a evropské otázky. V závěru svého vystoupení popřál účastníkům, aby si akci užili a aby načerpali nové poznatky a pochopili komplikovaný rozhodovací proces EU. Na Igora Blahušiaka navázal Filip Hanka ze Zastoupení Evropské komise v ČR, který své vystoupení zahájil historickým exkurzem do doby, kdy ČR žádala o členství v EU, a také představil aktivity Zastoupení Evropské komise a uvedl, že se těší na debaty, které budou během následujících dní probíhat.

Dalším řečníkem byla Lenka Longuemart z Konrad-Adenauer-Stiftung ČR, která byla potěšena, že mohla vidět tolik mladých lidí, kteří se i v této těžké době chtějí zúčastnit projektu, jakým je Rozhoduj o Evropě. „Je skvělé vidět, že mladým lidem není lhostejné, jakým směrem se bude náš stát vyvíjet,“ neskrývala své nadšení. Vyzdvihla také roli svobody a toho, že máme sílu změnit k lepšímu prostředí, ve kterém žijeme. V závěru představila aktivity Konrad-Adenauer-Stiftung ČR a zdůraznila roli vzdělávání, které je zásadní pro to, abychom byli odolní vůči dezinformacím.

Poslední trojici řečníků tvořil Kamil Sládek z Centra pre európsku politiku, Veronika Goldiňáková ze Slovenské společnosti pre zahraničnú politiku a vedoucí sítě Eurocenter Ludmila Johnová. Všichni jmenovaní ocenili, že se akci i přes současnou komplikovanou situaci podařilo uskutečnit a popřáli účastníkům, aby si jednání užili a něco se naučili. Ludmila Johnová pak také představila Eurocentra a jejich aktivity.

Po slavnostním zahájení přišla na řadu po krátké přestávce část, při které měli mladí účastníci možnost vzájemně se poznat a navodit o něco neformálnější atmosféru. Poté už následovala jedna z hlavních částí programu, kdy se ze studentů stali evropští zákonodárci, kteří se rozdělili do institucí a začali s jednáními o návrhu nařízení, kterým má za cíl posílení mandátu Evropské lékové agentury.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.
Jan Jakovljevič

Zpět