Fáze projektu

Projekt Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky sestává každoročně z několika na sebe navazujících částí, do kterých se můžete zapojit!

  1. Konference (9. října 2020, Brno)

Jednodenní konference, na které účastníci minulého ročníku projektu představí politikům a odborníkům postoje mladých lidí k různým problémům. Na konferenci bude zároveň expertní panel zaměřený na zapojení mladých lidí do politiky a také interaktivní workshopy určené účastníkům konference, které si pro ně připravili partneři projektu.

  1. Regionální semináře (9 v České republice, 8 na Slovensku; říjen, listopad a prosinec 2021)

Jednodenní regionální semináře v 9 městech České republiky a na Slovensku určené středoškolákům ze všech typů škol. Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou částí – zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu a debaty s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života.Tři nejúspěšnější účastníci simulace Rady EU a Evropského parlamentu získají hodnotné ceny a nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na vícedenní modelové zasedání institucí EU. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní!

  1. Modelové zasedání institucí EU (leden 2021)

Vyvrcholení celého projektu – vícedenní modelové zasedání institucí EU za účasti významných hostů, které proběhne na konci ledna roku 2020. Modelové zasedání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti významných hostů z řad politiků a odborníků. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a studenti se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni. Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Účastníci budou vybíráni na základě eseje, který napíší na jedno ze dvou zadaných témat.

Zpět