Fáze projektu

Aktivita č. 1 Regionální semináře (11 v České republice, 3 na Slovensku; říjen a listopad 2018)

  • Nejprve proběhnou jednodenní regionální semináře v 11 městech České republiky a 3 městech Slovenska určené středoškolákům ze všech typů škol. Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou částí – zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu a debaty s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života.Tři nejúspěšnější účastníci simulace Rady EU a Evropského parlamentu získají hodnotné ceny a nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na čtyřdenní modelové zasedání institucí EU v Brně. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Účastníci budou vybíráni na základě eseje, v níž popíší svou představu o podobě Evropské unie za 10 let.

Aktivita č. 2: Modelové zasedání institucí EU (Brno, 6. -. 9. prosince 2018)

  • Vyvrcholení celého projektu – čtyřdenní simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu za účasti významných hostů z řad politiků a odborníků. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a studenti se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni. Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní!

Zpět