Postoje účastníků „Rozhoduj o Evropě“ k problémům ve školství, pracovní mobilitě a informování o EU

Praha, Bratislava, 6. 2. 2019 Na modelovém zasedání projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ (v prosinci 2018) nahráli čeští a slovenští středoškoláci zapojení do projektu videa představující jejich pohled na různé problémy. Jejich videa se věnovala třem okruhům, které patřily mezi ty nejčastěji diskutované na regionálních seminářích – školství, pracovní mobilitě a informování o Evropské unii. Podívejte se na jednotlivá videa, která zde budeme postupně publikovat.

Jak zabránit odchodu schopných lidí z ČR

Jak lépe než známkami hodnotit studenty na středních školách

Jaký je vztah mezi teorií a praxí na středních školách v České republice a na Slovensku

Jak informovat o Evropské unii

Jak zlepšit práci pedagogů na českých a slovenských středních školách

Jak zvýšit pracovní mobilitu napříč Evropskou unií

Jak je možné přiblížit Evropskou unii občanům

Jak vylepšit české a slovenské školství

Jak přispět k lepší informovanosti středoškoláků o EU

Zpět