Rozhoduj o Evropě – v Bratislavě se uskutečnilo modelové zasedání institucí EU

Praha, Brno, 28. 1. 2020 – V rámci projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ se ve dnech 22. až 26. ledna 2020 v Bratislavě uskutečnilo modelové zasedání institucí Evropské unie. Na sedmdesát studentů z České republiky a Slovenska se sjelo do jednoho z bratislavských hotelů, kde měli možnost se setkat se zajímavými hosty, a také převzít roli ministrů a europoslanců a řešit skutečné legislativní návrhy, kterými se v nedávné minulosti zabývaly unijní instituce.

Celý program akce byl zahájen ve středu 22. ledna v odpoledních hodinách. Mladí účastníci měli nejprve možnost navzájem se poznat při ice-breakingové aktivitě, a pak měli možnost setkat se a diskutovat s pozvanými hosty. Jedním z nich byl i Matthias Barner, ředitel zastoupení Konrad Adenauer Stiftung v České republice a na Slovensku. Ten vnímá Evropu jako úspěch, jelikož zažíváme dlouhé období míru. Netvrdí, že žijeme v ráji, avšak žijeme v jedné z nejlepších částí světa. „Máme dva hlavní úkoly. Musíme se stát více kompetitivními, atraktivními, inovativními. Druhou věcí je to, že bychom se měli snažit rozvinout znalosti a povědomí o EU. Bez těchto znalostí se nemůžeme zapojit do jakékoli pořádné diskuse o EU. Právě proto podporujeme tento projekt,“ uvedl Barner, podle kterého se zmiňované znalosti nejlépe naučí praktickou cestou.

Dalším z hostů byl Ladislav Miko, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Ten řekl, že akce tohoto typu jsou velmi důležité, jelikož mladí lidé zde získají zkušenosti a znalosti, které pak mohou předávat svým vrstevníkům, kteří se o Evropskou unii zase tolik nezajímají. „Vyskytuje se celá řada klišé o EU a lidé většinou nevědí, o čem je řeč, netuší, jak EU funguje,“ řekl Miko, podle kterého v tomto sehrávají zásadní roli také politici, kteří si přivlastňují úspěchy a případné neúspěchy házejí na Brusel, a to i když se jednání sami účastní.

Následně vystoupil se svým příspěvkem Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Ten vyzdvihl význam členství České republiky a Slovenska v EU, nicméně se zaměřil na trendy veřejného mínění, kdy srovnával podporu členství v EU v ČR a na Slovensku. Podle jeho dat se Slováci k EU stavějí o poznání pozitivněji. „Je třeba mluvit o tom, jak by na tom byla Česká republika mimo EU. Byla by o třetinu chudší a významně by zaostávala,“ vysvětlil Blahušiak. Na Blahušiaka navázala Ludmila Johnová z téže instituce, která představila síť Eurocenter sloužících k informování veřejnosti o EU.

Poté k mladým účastníkům promluvil Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Ten studentům doporučil, aby se nebáli sedět v první řadě, aby se nebáli být viděni, protože je to může posunout dále a mohou se dozvědět věci, které by se ze zadních řad nedozvěděli. „Podporuji také očištění označení ‚eurohujeři‘. Bylo by fajn toto slovo oprášit a nestydět se za to, že podporujeme EU,“ řekl Kukučka, který je podle svých slov velkým podporovatelem studentských aktivit, které zvětšují povědomí nejen o významu EU.

Poslední panelistkou byla Michaela Doležalová z České rady dětí a mládeže (z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží), která ve svém vystoupení představila strukturovaný dialog, coby nástroj pro komunikaci mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí. Uvedla, že strukturovaný dialog funguje na více úrovních, od obecní až po mezinárodní. „Když se mladí lidé začnou zajímat o věci ve svém městě, rozvine se jejich aktivita s větší pravděpodobností i na další vyšší úrovně,“ dodala Doležalová, která poté na příkladu Youth Goals, které se dostaly do Evropské strategie pro mládež jako první příloha, demonstrovala to, že výstupy strukturovaného dialogu opravdu mají potenciál něco změnit v reálné politice. „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je projektem strukturovaného dialogu a i s jeho výstupy se bude dále pracovat.

Na závěr zahájení byla přehrána videozdravice od europoslankyně Martiny Dlabajové, kterou velmi mrzelo, že se nemůže pro hektický program v Evropském parlamentu letošního modelového zasedání osobně zúčastnit. Ta ve videu popřála studentům hodně energie a úspěchů při jednání a při tom, až budou oni coby ministři a europoslanci rozhodovat o Evropě. „Studentům také přeji, aby si uvědomili, že každé rozhodnutí, které učiní, bude mít nějaký dopad,“ uvedla Dlabajová.

Další diskusní část proběhla v pátek 24. ledna, kdy v dopoledních hodinách dorazili na místo konání skuteční europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík, aby se studenty diskutovali o aktuálních otázkách, které se týkaly nejen evropské úrovně. Do této aktivity byli rovněž zapojeni Igor Blahušiak Ludmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Michaela Doležalová a Zuzana Wildová z České rady dětí a mládeže. Mladí účastníci v této části řešili problematiku formálního a neformálního vzdělávání, informovanost o EU, budoucnost a rozšiřování EU, a také to, jak motivovat mladé lidi, aby se zajímali o veřejné dění. Následně vystoupila se svým příspěvkem Lenka Babicová z Iuventy, která v prezentaci studentům představila možnosti, které studentům nabízí program Erasmus+, a pak také Evropský sbor solidarity. Zároveň účastníky motivovala k tomu, aby se nebáli a tyto možnosti bez váhání využili.

Vedle těchto diskusí s hosty tvořila zásadní část programu akce jednání v institucích EU, Evropském parlamentu a Radě EU, kde se zúčastnění studenti vžili do role ministrů členských států a europoslanců a řešili dva legislativní návrhy, kterými se unijní instituce v minulosti opravdu zabývaly – směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a nařízení o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Jednací část se odehrávala průběžně po celou dobu modelového zasedání. Zároveň byla tato část soutěžní s tím, že dva nejúspěšnější účastníci z obou institucí vyhráli krom jiného cestu do Bruselu.

Sami účastníci oceňovali jak možnost setkat se s hosty, tak samotnou simulaci jednání institucí EU. Jak za ně shrnuje Monika Matoušková: Projekt jako takový bych určitě hodnotila pozitivně. Podle mého názoru byl celý projekt dobře zorganizovaný. Hrozně se mi líbilo, že jsme měli možnost setkat se a diskutovat s europoslankyní Gregorovou a dalšími zajímavými hosty, kterých jsme se mohli zeptat na to, co nás zajímalo a nemuseli jsme například čekat na to, jestli nám odpoví na mail.“ Daniel Saberi dodává: „Samotné rokovania mi prišli zaujímavé. I napriek tomu, že by sa na prvý pohľad mohli zdať veľmi formálne a seriózne, užili sme si zároveň kopec zábavy. Túto akciu vnímam vynikajúco a určite by som sa chcel zúčastniť aj o rok. Ľudia, ktorí sa rokovaní zúčastnili majú záujem diskutovať a riešiť problémy nielen Európskej únie, ale aj celého sveta. Títo ľudia sú zároveň budúcnosťou EÚ.“

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.

Autoři: Jan Jakovljevič a Michael Murad, Eutis, o.p.s.

Rozhoduj o Evropě – v Bratislavě se diskutovalo s europoslanci i jednalo v institucích EU

Bratislava, 25. 1. 2020 – Program třetího dne bratislavského modelového zasedání institucí EU projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ byl velmi rozmanitý. Mladí účastníci měli nejprve možnost diskutovat s hosty, mezi nimiž byli také europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík, a poté opět jednali o agendách předložených Evropskou komisí.

V pátek 24. 1. 2020 v 9 hodin ráno přišla na řadu aktivita strukturovaného dialogu s mládeží. Do nich se v roli hostů zapojili europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír BilčíkIgor Blahušiak a Ludmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Michaela Doležalová a Zuzana Wildová z České rady dětí a mládeže. Diskuze byly vedeny o formálním a neformálním vzdělávání, informovanosti o EU, budoucnosti a rozšiřování EU, a také o tom, jak motivovat lidi, aby se zajímali o veřejné dění.

Po krátké přestávce vystoupila se svým příspěvkem Lenka Babicová z Iuventy, která v prezentaci studentům představila možnosti, které studentům nabízí program Erasmus+, a pak také Evropský sbor solidarity. Zároveň účastníky motivovala k tomu, aby se nebáli a tyto možnosti bez váhání využili.

Po obědové pauze přišla na řadu krátká jednání o předložených agendách v institucích Evropské unie. Zde je mezi nejzásadnější události možné zařadit schválení nového návrhu směrnice o pracovních podmínkách, který předložila Evropská komise, Radou EU, nebo také to, že Parlament po projednání velkého množství pozměňovacích návrhů rovněž přijal projednávaný návrh nařízení o zboží, které by mohlo být použito k mučení.

Následně na řadu přišla další aktivita strukturovaného dialogu, kdy studenti nejprve pracovali s výstupy strukturovaného dialogu z českých a slovenských regionálních seminářů, a pak také po přestávce vytvářeli video výstupy mezinárodního setkání mládeže. Videa brzy zveřejníme na našem webu

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.

Autor: Jan Jakovljevič

Bratislavské modelové zasedání projektu „Rozhoduj o Evropě“ bylo zahájeno

Bratislava, 23. 11. 2020 – Ve středu 22. ledna bylo zahájeno modelové zasedání institucí EU v bratislavském Mercure Bratislava Centrum Hotel. Na samotném začátku akce se účastníci navzájem seznámili při ice-breakingové aktivitě, a poté měli možnost setkat se se zajímavými hosty.

Jedním z nich byl i Matthias Barner, ředitel zastoupení Konrad Adenauer Stiftung v České republice a na Slovensku. Ten vnímá Evropu jako úspěch, jelikož zažíváme dlouhé období míru. Netvrdí, že žijeme v ráji, avšak žijeme v jedné z nejlepších částí světa. „Máme dva hlavní úkoly. Musíme se stát více kompetitivními, atraktivními, inovativními. Druhou věcí je to, že bychom se měli snažit rozvinout znalosti a povědomí o EU. Bez těchto znalostí se nemůžeme zapojit do jakékoli pořádné diskuse o EU. Právě proto podporujeme tento projekt,“ uvedl Barner, podle kterého se zmiňované znalosti nejlépe naučí praktickou cestou.

Dalším z hostů byl Ladislav Miko, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Ten řekl, že akce tohoto typu jsou velmi důležité, jelikož mladí lidé zde získají zkušenosti a znalosti, které pak mohou předávat svým vrstevníkům, kteří se o Evropskou unii zase tolik nezajímají. „Vyskytuje se celá řada klišé o EU a lidé většinou nevědí, o čem je řeč, netuší, jak EU funguje,“ řekl Miko, podle kterého v tomto sehrávají zásadní roli také politici, kteří si přivlastňují úspěchy a případné neúspěchy házejí na Brusel, a to i když se jednání sami účastní.

Následně vystoupil se svým příspěvkem Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Ten vyzdvihl význam členství České republiky a Slovenska v EU, nicméně se zaměřil na trendy veřejného mínění, kdy srovnával podporu členství v EU v ČR a na Slovensku. Podle jeho dat se Slováci k EU stavějí o poznání pozitivněji. „Je třeba mluvit o tom, jak by na tom byla Česká republika mimo EU. Byla by o třetinu chudší a významně by zaostávala,“ vysvětlil Blahušiak. Na Blahušiaka navázala Ludmila Johnová z téže instituce, která představila síť Eurocenter.

Poté k mladým účastníkům promluvil Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Ten řekl a doporučil, aby se studenti nebáli sedět v první řadě, aby se nebáli být viděni, protože je to může posunout dále a mohou se dozvědět věci, které by se ze zadních řad nedozvěděli. „Podporuji také očištění označení ‚eurohujeři‘. Bylo by fajn toto slovo oprášit a nestydět se za to, že podporujeme EU,“ řekl Kukučka, který je podle svých slov velkým podporovatelem studentských aktivit, které zvětšují povědomí nejen o významu EU.

Poslední panelistkou byla Michaela Doležalová z České rady dětí a mládeže, která ve svém vystoupení představila strukturovaný dialog, coby nástroj pro komunikaci mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí. Uvedla, že strukturovaný dialog funguje na více úrovních, od obecní až po mezinárodní. „Když se mladí lidé začnou zajímat o věci ve svém městě, rozvine se jejich aktivita s větší pravděpodobností i na další vyšší úrovně,“ dodala Doležalová, která poté na příkladu Youth Goals, které se dostaly do Evropské strategie pro mládež jako první příloha, demonstrovala to, že výstupy strukturovaného dialogu opravdu mají potenciál něco změnit v reálné politice.

Na závěr zahájení byla přehrána videozdravice od europoslankyně Martiny Dlabajové, kterou velmi mrzelo, že se nemůže pro hektický program v Evropském parlamentu letošního modelového zasedání osobně zúčastnit. Ta ve videu popřála studentům hodně energie a úspěchů při jednání a při tom, až budou oni coby ministři a europoslanci rozhodovat o Evropě. „Studentům také přeji, aby si uvědomili, že každé rozhodnutí, které učiní, bude mít nějaký dopad,“ uvedla Dlabajová.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.

Autor: Jan Jakovljevič

Rozhoduj o Evropě: Zápisy z diskusních aktivit na seminářích v regionech

Praha, Brno, 6. 1. 2020 – V průběhu října, listopadu a prosince loňského roku proběhlo napříč Českou republikou celkem 12 regionálních seminářů projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky”. Nedílnou součástí každého z regionálních seminářů, kterých se zúčastnilo více než 350 středoškoláků byla i diskusní aktivita strukturovaného dialogu s mládeží, tedy diskuse účastníků semináře s odborníky, politiky či úředníky. S takřka 40 hosty diskutovali mladí lidé o různých tématech, která si přímo na semináři zvolili ze tří hosty nabízených možností. S pozvanými hosty tak měli možnost debatovat o celé řadě celospolečenských, ale i lokálních problémů (a zároveň hledat jejich řešení). Přečtěte se zápisy ze všech 12 diskusí v krajských městech České republiky.

Zápisy z diskusních aktivit na regionálních seminářích:

1. Pardubice 14. 10. 2019 – zápis
2. Praha 16. 10. 2019 – zápis
3. České Budějovice 22. 10. 2019 – zápis
4. Plzeň 23. 10. 2019 – zápis
5. Karlovy Vary 24. 10. 2019 – zápis
6. Hradec Králové 6. 11. 2019 – zápis
7. Brno 11. 11. 2019 – zápis
8. Jihlava 18. 11. 2019 – zápis
9. Ostrava 25. 11. 2019 – zápis
10. Ústí nad Labem 29. 11. 2019 – zápis
11. Liberec 2. 12. 2019 – zápis
12. Olomouc 9. 12. 2019 – zápis

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Studenti v Olomouci letos naposledy rozhodovali o Evropě

Praha, Brno, 11. 12. 2019 – Od poloviny října, kdy se uskutečnil první seminář aktuálního ročníku vzdělávacího projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky”, proběhlo dalších 11 seminářů v regionech České republiky a v Praze. Projekt si klade za cíl přiblížit středoškolákům rozhodování na úrovni Evropské unie a zvýšit jejich zájem o veřejné dění.

Všech 12 seminářů uskutečněných mezi 14. říjnem a 9. prosincem 2019 v krajských městech napříč celým Českem se zúčastnilo více než 350 středoškoláků z různých typů škol z celé republiky. Všichni měli možnost vyzkoušet si, jak probíhá přijímání legislativy na evropské úrovni, kdy na každém semináři zasedali středoškoláci v Radě EU i v Evropském parlamentu. Michael Murad, koordinátor projektu z o.p.s. EUTIS, zdůrazňuje: “Agendu, o které se jednalo, si účastníci vybírali ze dvou nabízených možností přímo v přihlašovacím formuláři ještě před seminářem. O něco oblíbenější možností bylo nařízení řešící požadavky na recyklovanou odpadní vodu v zemědělství. Druhou možností, kterou si zvolili účastníci na čtyřech seminářích, byla směrnice upravující zdanění velkých internetových firem.”
Část programu věnovaná simulaci institucí EU byla soutěžní, ti nejlepší si tak mohli navíc odnést i hodnotné ceny.

Součástí každého z regionálních seminářů byla i diskusní aktivita strukturovaného dialogu s mládeží, tedy diskuse účastníků semináře s odborníky, politiky či úředníky. S celkem 36 hosty diskutovali mladí lidé o různých tématech, která si přímo na semináři zvolili ze tří hosty nabízených možností. S pozvanými hosty tak měli možnost debatovat o celé řadě celospolečenských, ale i lokálních problémů (a zároveň hledat jejich řešení).

Jak shrnula jedna z účastnic seminářů: “Tento projekt mi umožnil stát se na chvíli členkou Rady EU, celková organizace byla výborná a bavilo mě se tímto způsobem naučit více. Děkuji za možnost zúčastnit se.” Další účastník dodal: “Skvělá akce, rozšíření obzorů, možnost argumentace i na vzdálenější téma vlastních zájmů, skvělí organizátoři a perfektní timemanagment, skvělý výběr osob v debatě”.

Na právě proběhlé aktivity v regionech naváže pětidenní modelové zasedání institucí EU v Bratislavě, které proběhne od 22. do 26. ledna 2020, a aktuální ročník projektu zakončí 27. března 2020 konference v Brně.

Fotografie z celého průběhu projektu naleznete ve fotogalerii na webu projektu.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Postoje účastníků „Rozhoduj o Evropě“ k problémům ve školství, pracovní mobilitě a informování o EU

Praha, Bratislava, 6. 2. 2019 Na modelovém zasedání projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ (v prosinci 2018) nahráli čeští a slovenští středoškoláci zapojení do projektu videa představující jejich pohled na různé problémy. Jejich videa se věnovala třem okruhům, které patřily mezi ty nejčastěji diskutované na regionálních seminářích – školství, pracovní mobilitě a informování o Evropské unii. Podívejte se na jednotlivá videa, která zde budeme postupně publikovat.

Jak zabránit odchodu schopných lidí z ČR

Jak lépe než známkami hodnotit studenty na středních školách

Jaký je vztah mezi teorií a praxí na středních školách v České republice a na Slovensku

Jak informovat o Evropské unii

Jak zlepšit práci pedagogů na českých a slovenských středních školách

Jak zvýšit pracovní mobilitu napříč Evropskou unií

Jak je možné přiblížit Evropskou unii občanům

Jak vylepšit české a slovenské školství

Jak přispět k lepší informovanosti středoškoláků o EU

Další ročník projektu Rozhoduj o Evropě byl úspěšně zakončen

Praha, Brno, 14. 12. 2018 Od čtvrtka 6. do neděle 9. prosince 2018 probíhalo v Brně setkání mládeže, na které dorazilo na 60 vybraných mladých lidí z celé České a Slovenské republiky. Ti si v průběhu závěrečné fáze projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky” vyzkoušeli, jak vypadá jednání Evropského parlamentu a Rady EU. Zároveň měli možnost setkat se a diskutovat se zajímavými hosty včetně europoslankyň Olgy Sehnalové a Martiny Dlabajové.

Akce se zúčastnili středoškoláci z různých škol, kteří se zapojili do předcházejících seminářů v českých a slovenských regionech. Program modelového zasedání institucí EU zahájili ve čtvrtek odpoledne Michael Murad a Silvia Boďová z o.p.s. EUTIS a Ria Struháriková, za Centrum pre európsku politiku. Po seznamovacích a ice-breakingových hrách následovalo slavnostní zahájení, o které se postarali první náměstek primátorky statutárního města Brna Petr Hladík, Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a zástupce koordinátorky Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží Václav Kříž.

Druhý den byl zahájen zdravicí české eurokomisařky Věry Jourové, která účastníkům prostřednictvím videa popřála hodně štěstí do jednání o agendě. Tou byla směrnice o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb (řešící zdanění společností jako je např. Google či Amazon). Na základě hlasování účastníků pak bylo zvoleno nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online. Na eurokomisařku poté navázal Tomáš Madleňák z SFPA, který studentům představil instituce a legislativní proces v Unii.

Poté následoval hlavní bod dopoledního programu, a to strukturovaný dialog s mládeží, jehož se zúčastnili europoslankyně Martina Dlabajová a Olga Sehnalová, a také Igor Blahušiak z odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zuzana Wildová, koordinátorka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog. Zmiňované osoby s rozhodovací pravomocí se studenty diskutovaly o čtyřech tématech, mezi které patřilo školství, pracovní mobilita a nezaměstnanost v EU, výhody a nevýhody členství v EU, a také problémy týkající se nedostatečné informovanosti Čechů a Slováků o Unii. Po dlouhé a bohaté diskusi pak zástupci všech čtyř skupin představili výstupy jejich práce, v nichž vedle výčtu problému navrhovali také to, co by se mělo změnit, aby situace byla lepší.

Po této aktivitě pokračoval program vystoupením Michaely Ducháčkové z Domu zahraniční spolupráce, která účastníkům představila mimo jiné možnosti, jak se zapojit do Evropského sboru solidarity nebo dalších aktivit podporovaných programem Erasmus+. Více o těchto možnostech je možné se dozvědět na webu Domu zahraniční spolupráce.

Dopolední program zakončil doktor Martin Hrabálek z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity, který představil agendy, o kterých studenti začali vzápětí jednat. Těmto jednáním se účastníci věnovali od pátečního odpoledne až do nedělního dopoledne, kdy celé modelové zasedání skončilo předáváním cen nejúspěšnějším účastníkům.

V sobotu odpoledne byla jednání přerušena prací s výstupy z diskusí, kdy se studenti rozdělili do menších skupin a v rámci čtyř tématických okruhů, které nás provázely již páteční diskusní aktivitou, připravovali svá stanoviska. Následně natočili video vzkazy, se kterými budou partneři zapojeni do projektu pracovat i nadále. Pro účastníky byl také připraven interaktivní znalostní kvíz, během kterého si mohli ověřit své vědomosti o Evropské unii a členských státech.

Účastníci oceňovali různorodost připraveného programu a možnost setkat se se zajímavými hosty. Jejich názor shrnula jedna ze slovenských účastnic, Katarína Ihnátová: “Beru to jako příjemnou zkušenost. Bavíme se o různých tématech s lidmi, kteří tomu rozumí, a setkala jsem se s europoslankyněmi, což bylo velmi inspirativní.”

Fotografie z průběhu celého modelového zasedání institucí EU najdete ve fotogalerii.

Projekt Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR.

Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Modelové zasedání institucí EU bylo podpořeno z programu Erasmus+ a je organizováno ve spolupráci s Centrem pre európsku politiku.

Autoři: Michael Murad a Jan Jakovljevič

Europoslankyně na modelovém zasedání institucí EU: Evropa jsme my!

Praha, Brno, 11. 12. 2018 V rámci čtyřdenního modelového zasedání institucí EU, které proběhlo ve dnech 6 – 9. 12. 2018 v Brně, s účastníky diskutovaly i dvě poslankyně Evropského parlamentu – Olga Sehnalová a Martina Dlabajová. Krom toho, že se spolu s dalšími hosty zapojily do diskusní aktivity a se středoškoláky strávily více jak dvě hodiny, s nimi stihli naši novináři Monika Šuchová a Jan Jakovljevič udělat i krátký rozhovor. Přečtěte si odpovědi na jejich otázky.

Olga Sehnalová: Aktivity ako táto sú super

Ako hodnotíte aktivity ako je táto?

Ja si myslím, že sú super. Študenti sa trošku zamyslia nad vecami, ktoré možno normálne nepovažujú za také, ktorým by sa venovali každý deň. A toto je naozaj príležitosť stretnúť sa s inými ľuďmi, trošku si skonfrontovať svoje názory. Takže ja si myslím, že fajn.

Prečo by sa mali ľudia zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu?

Pretože rozhodnú o tom, či tam prevážia viac euroskeptické strany, alebo či tam budú zastúpené aj strany, ktoré zaujímajú ľavicové názory. Ja som za sociálnu demokraciu, takže budem obhajovať ľavicovú politiku. Európska únia rozhoduje do veľkej miery o veciach, ktoré sa dotýkajú Českej republiky a že to nie je vyhnanstvo, kam pošlú 21 poslancov, ktorí tam štyri roky nič neovplyvňujú.

Ponúkate možnosti stáže pre študentov?

Od samého začiatku, čo pôsobím v Európskom parlamente vypisujem stáže, vždy na mesiac až dva a žiadam, aby mali ukončený bakalársky stupeň, zaslanie životopisu, motivačný list v angličtine a potom sa s nimi stretávam osobne a podľa toho, aký mám dojem z rozhovoru, ktorý sa týka toho, čo veľmi dobre poznajú, a síce ich záverečných prác, tak podľa toho vyberám tých, o ktorých si myslím, že sú dostatočne šikovní.

Je niečo, čo by ste odkázali naším účastníkom?

Som rada, že sa zaujímajú, pretože to je asi základ nejakého aktívneho občianskeho postoja. Európska únia je iba jedna časť toho všetkého. Takže ja by som im priala, aby sa tak, ako sa zaujímajú o Európsku úniu, zaujímali aj o každodenné veci okolo seba, vo svojich obciach, mestách, školách a budúcom zamestnaní, pretože tam všade sa robí politika.

Monika Šuchová

Martina Dlabajová: Evropa jsme my!

Jak vnímáte vzdělávací projekty, jako je Rozhoduj o Evropě?

Všechny vzdělávací aktivity jsou velmi důležité a my víme, že trendy do budoucna jsou, že by se lidé měli vzdělávat celý život. Takže je dobře, že už mladé lidi učíme, že se mají pořád vzdělávat a považuju za důležité, že se snažíme studentům vysvětlovat Evropskou unii a fungování jejích institucí, což je klíčové pro to, aby byli schopní čelit různým mýtům o EU.

Proč je důležité volit ve volbách do Evropského parlamentu?

Protože Evropa jsme my a my rozhodujeme o tom, co se děje. Takže právě jedním z těch největších euromýtů je to, že oni v Bruselu něco rozhodli. Navíc parlament je instituce, kde lidé volí přímo své zástupce.

Nabízíte nějaké možnosti stáží?

Ano, zaprvé jsou to stáže v kanceláři europoslankyně, zrovna tento týden jsem vypsala stáž se začátkem v lednu. A dále mám svůj vlastní projekt motivačních stáží s názvem „Proč by ne?“, což je projekt pro mladé lidi, kteří si chtějí vyzkoušet svou vysněnou práci.

Co byste popřála účastníkům projektu?

Popřála bych jim, aby si to užili, aby se naučili užitečné věci, ale hlavně, aby si uvědomili, že my jsme Evropa.

Jan Jakovljevič

Na modelovém zasedání institucí EU udělili europoslanci Sacharovovu cenu

Brno, 8. prosince 2018 Na letošním brněnském modelovém zasedání institucí EU projektu Rozhoduj o Evropě jednal v sobotu 8. 12. 2018 Evropský parlament složený z účastníků letošního ročníku projektu Rozhoduj o Evropě i o Sacharovově ceně, kterou europoslanci udělují lidem a organizacím zasazujícím se o lidská práva a svobody. V minulosti ji vyhrál například čínský disident Chu Ťia nebo venezuelská demokratická opozice.

Naši europoslanci se letos rozhodli toto ocenění udělit investigativním reportérům, kteří byli v posledním roce kvůli své práci zavražděni. Jmenovitě se jedná o Jána Kuciaka, Daphne Caruanovou Galiziovou a Džamála Chášukdžího. Tuto skupinu zvolili z celkem tří navržených kandidátů poměrně jednoznačně.

Podle Reportérů bez hranic byl rok 2018 pro novináře jedním z nejhorších vůbec. Celkově jich letos kvůli své práci zemřelo třiašedesát. Často se však ale jedná o smrt při práci, jako třeba natáčení ve válečných konfliktech. Vraždy výše zmíněných novinářů jsou v tomto výjimečné.

Autor: Jan Jakovljevič

Brněnské modelové zasedání institucí EU je v plném proudu

Brno, 7. prosince 2018 Mezinárodní setkání mládeže z České republiky a Slovenska na modelovém zasedání institucí EU odstartovalo 6. prosince v brněnském hotelu Vista, kam dorazilo na šedesát středoškolských studentů. Ti si v průběhu závěrečné fáze projektu Rozhoduj o Evropě vyzkoušejí, jak vypadá jednání Evropského parlamentu a Rady EU. Zároveň mají možnost setkat se a diskutovat se zajímavými hosty včetně europoslankyň Olgy Sehnalové a Martiny Dlabajové.

Celý program akce zahájili Michael Murad a Silvia Boďová z obecně prospěšné společnosti EUTIS a Ria Struháriková, členka slovenského Centra pre európskou politiku. Ti účastníky přivítali na modelovém zasedání a sdělili jim hlavní programové body celé akce. Poté se uskutečnily icebreakingové aktivity, při nichž měli mladí možnost se navzájem poznat.

Slavnostní zahájení potom obstarali 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Petr Hladík, Igor Blahušiak z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a zástupce České rady dětí a mládeže Václav Kříž. Ti se studenty diskutovali nejen o evropských záležitostech, ale také například o situaci týkající se nově zformované brněnské koalice.

Páteční program modelového zasedání zahájila v devět ráno zdravice české eurokomisařky Věry Jourové, která účastníkům projektu popřála hodně štěstí do jednání, která je čekají v následujících dnech. Na eurokomisařku poté navázal Tomáš Madleňák z SFPA, který studentům představil instituce a legislativní proces v Unii.

Poté následoval hlavní bod dopoledního programu, a to strukturovaný dialog s mládeží, jehož se zúčastnili europoslankyně Martina Dlabajová a Olga Sehnalová, a také Igor Blahušiak z odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zuzana Wildová z České rady dětí a mládeže.

Zmiňované osoby s rozhodovací pravomocí se studenty diskutovaly o nejrůznějších tématech, jako je například školství, pracovní mobilita a nezaměstnanost v EU, výhody a nevýhody členství v EU, stejně jako problémy týkající se nedostatečné informovanosti Čechů a Slováků o Unii. Po dlouhé a bohaté diskusi pak zástupci všech čtyř skupin představili výstupy jejich práce, v nichž vedle výčtu problému navrhovali také to, co by se mělo změnit, aby situace byla lepší.

Po této aktivitě pokračoval program vystoupením Michaely Ducháčkové z Domu zahraniční spolupráce, která účastníkům představila mimo jiné možnosti, jak se zapojit do Evropského sboru solidarity nebo dalších aktivit podporovaných programem Erasmus+. Více o těchto možnostech je možné se dozvědět na webu Domu zahraniční spolupráce.

Dopolední program zakončil doktor Martin Hrabálek z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity, který představil agendy, o kterých studenti začali v zápětí jednat. Tato jednání se potáhnou od pátečního odpoledne až do nedělního dopoledne, kdy skončí celé modelové zasedání.

Autoři: Jan Jakovljevič a Monika Šuchová