Online konference uzavře letošní ročník “Rozhoduj o Evropě” a zahájí ročník nový

Praha, Brno, 22. 9. 2020 – V pátek 9. října 2020 proběhne prostřednictvím online platformy Google Meet konference, během které se ohlédneme za uplynulým ročníkem projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ a zároveň zahájíme ročník nový. Konference byla původně plánovaná na konec března, ale nakonec jsme byli nuceni s ohledem na současnou situaci způsobenou šířením koronaviru najít náhradní termín a přesunout ji na online platformu. Během jednodenní konference budou sami účastníci uplynulého ročníku z řad středoškoláků prezentovat výstupy ze všech částí projektu. Součástí programu je i expertní panel zaměřený na zapojení mladých lidí do veřejného dění a online interaktivní workshopy určené účastníkům konference.

I letošní ročník „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky” se nesl ve znamení strukturovaného dialogu s mládeží a diskuse účastníků z řad studentů s odborníky, politiky či úředníky byly součástí každé z projektových aktivit, včetně regionálních seminářů, které proběhly napříč celou Českou republikou a Slovenskem. Těch se zúčastnilo v průběhu podzimu loňského roku přes 550 studentů a celá řada významných hostů, kteří během nich s účastníky diskutovali o tématech, která jsou aktuální pro mladé lidi. Studenti mohli s pozvanými hosty diskutovat a hledat řešení problémů na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni. O diskuse s pozvanými hosty (zejména z řad europoslanců) byl doplněn i program modelového zasedání institucí EU, které se uskutečnilo v lednu letošního roku v Bratislavě. Během těchto debat jsme se vrátili i k výstupům regionálních seminářů.

Na účastníky online konference čeká bohatý program doplněný o expertní panel zaměřený na zapojení mladých lidí do politiky a také interaktivní workshopy určené účastníkům konference, které si pro ně připravili partneři projektu. Konference je určená pro širokou veřejnost.

Aktuální program konference je ZDE.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění prostřednictvím zapojení více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejen v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Regionální semináře Rozhoduj o Evropě budou online

Brno, Praha, 18.9.2020 – Koronavirus hýbe světem a ruší či jinak ovlivňuje všemožné společenské akce. Opatření spojená s nákazou se nevyhnula ani projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, jehož regionální semináře se přesouvají do online prostoru.

Zapnout si ráno počítač a připojit se k videohovoru. Tak bude letos vypadat účast mladých aktivních lidí na projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Jeho regionální semináře se totiž kvůli pokračující pandemii nákazy COVID-19 přesouvají do online prostoru a budou vedeny skrze platformu Microsoft Teams. Na této změně se dohodl projektový tým s partnery na společném setkání na začátku září.

Celkem od 19. října do 2. prosince 2020 proběhne osm online seminářů, které budou nastavené pro 30 účastníků ze všech krajů České republiky. Pro ty bude připraven program, který se bude skládat ze dvou hlavních částí, a to ze zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu, a také z diskusní aktivity s osobnostmi z regionů a odborníky, akademiky či politiky s evropským pozadím. Debatní část se uskuteční v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Tři nejaktivnější účastníci z každé instituce dostanou věcné ceny.

Na Slovensku proběhnou regionální semináře rovněž v online prostoru skrze platformu Microsoft Teams. Celkově se uskuteční čtyři regionální semináře, přičemž organizátoři na každý z nich pozvou středoškoláky ze dvou krajů, čímž se podaří zapojit do projektu všech osm slovenských regionů. Stejně jako v České republice, i na Slovensku dostanou středoškoláci možnost zkusit si na vlastní kůži, jaké je to rozhodovat o budoucnosti Evropy v Radě EU. Ve druhé části seminářů pak rovněž dostanou možnost diskutovat s lokálními představiteli veřejného života či odborníky. Na každém semináři budou vybráni tři nejaktivnější účastníci, kteří za svůj výkon získají ceny od Zastoupení Evropské komise na Slovensku.

Organizační tým se snažil i přes přechod z prezenční do online podoby co nejméně zasahovat do toho, co by měl projekt a jeho regionální semináře účastníkům nabídnout. Nicméně i pro jeho členy znamená nastalá situace změny. Tou hlavní je, že nebudou cestovat do měst, kde se semináře měly konat, nýbrž byly stanoveny tři hotspoty (Praha, Brno, České Budějovice), kde se setkají s pracovníky Eurocenter a Europe Direct a ze kterých společně semináře povedou.

Informace o termínech regionálních seminářů a krajích, pro které jsou jednotlivé semináře určené, najdete na webové stránce projektu. Přihlašování na jednotlivé semináře bude spuštěné přibližně měsíc před jejich konáním, a to prostřednictvím online formuláře.

Projekt Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku (SFPA) ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz.

Další informace o projektu najdete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na českém i slovenském Facebooku.

Co si myslí mladí lidé? Video vzkazy účastníků projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“

Mladí lidé zapojení do aktuálně končícího ročníku „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ představují prostřednictvím video vzkazů svůj pohled na celou řadu otázek. Video vzkazy natočili na modelovém zasedání institucí EU v lednu letošního roku v Bratislavě.

Jak spokojení jsou občané s Evropskou unií?

Jaké jsou výhody a nevýhody formálního vzdělávání?

Jakou roli hraje Evropská unie na Balkáně?

Má smysl zajímat se o politiku??

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky podpoře Zastoupení Evropské komise v České republice a Konrad Adenauer Stiftung. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Europe Direct Česká republika, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Další informace najdete na webu a na facebookové stránce.

Konference v Brně uzavře letošní ročník “Rozhoduj o Evropě” a zahájí ročník nový

Praha, Brno, 24. 6. 2020 – V pátek 9. října 2020 proběhne v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně konference, během které se ohlédneme za uplynulým ročníkem projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ a zároveň zahájíme ročník nový. Konference byla původně plánovaná na konec března, ale nakonec jsme byli nuceni najít náhradní termín s ohledem na současnou situaci způsobenou šířením koronaviru. Během jednodenní konference budou sami účastníci uplynulého ročníku z řad středoškoláků prezentovat výstupy ze všech částí projektu. Součástí programu je i expertní panel zaměřený na zapojení mladých lidí do veřejného dění a interaktivní workshopy určené účastníkům konference.

I letošní ročník „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky” se nesl ve znamení strukturovaného dialogu s mládeží a diskuse účastníků z řad studentů s odborníky, politiky či úředníky byly součástí každé z projektových aktivit, včetně regionálních seminářů, které proběhly napříč celou Českou republikou a Slovenskem. Těch se zúčastnilo v průběhu podzimu loňského roku přes 550 studentů a celá řada významných hostů, kteří na regionálních seminářích s účastníky diskutovali o tématech, která jsou aktuální pro mladé lidi. Studenti mohli s pozvanými hosty diskutovat a hledat řešení problémů na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni. O diskuse s pozvanými hosty (zejména z řad europoslanců) byl doplněn i program modelového zasedání institucí EU, které se uskutečnilo v lednu letošního roku v Bratislavě. Během těchto debat jsme se vrátili i k výstupům regionálních seminářů.

Na účastníky konference čeká bohatý program doplněný o expertní panel zaměřený na zapojení mladých lidí do politiky a také interaktivní workshopy určené účastníkům konference, které si pro ně připravili partneři projektu.

Aktuální program konference je ZDE.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění prostřednictvím zapojení více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejen v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Rozhoduj o Evropě – v Bratislavě se uskutečnilo modelové zasedání institucí EU

Praha, Brno, 28. 1. 2020 – V rámci projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ se ve dnech 22. až 26. ledna 2020 v Bratislavě uskutečnilo modelové zasedání institucí Evropské unie. Na sedmdesát studentů z České republiky a Slovenska se sjelo do jednoho z bratislavských hotelů, kde měli možnost se setkat se zajímavými hosty, a také převzít roli ministrů a europoslanců a řešit skutečné legislativní návrhy, kterými se v nedávné minulosti zabývaly unijní instituce.

Celý program akce byl zahájen ve středu 22. ledna v odpoledních hodinách. Mladí účastníci měli nejprve možnost navzájem se poznat při ice-breakingové aktivitě, a pak měli možnost setkat se a diskutovat s pozvanými hosty. Jedním z nich byl i Matthias Barner, ředitel zastoupení Konrad Adenauer Stiftung v České republice a na Slovensku. Ten vnímá Evropu jako úspěch, jelikož zažíváme dlouhé období míru. Netvrdí, že žijeme v ráji, avšak žijeme v jedné z nejlepších částí světa. „Máme dva hlavní úkoly. Musíme se stát více kompetitivními, atraktivními, inovativními. Druhou věcí je to, že bychom se měli snažit rozvinout znalosti a povědomí o EU. Bez těchto znalostí se nemůžeme zapojit do jakékoli pořádné diskuse o EU. Právě proto podporujeme tento projekt,“ uvedl Barner, podle kterého se zmiňované znalosti nejlépe naučí praktickou cestou.

Dalším z hostů byl Ladislav Miko, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Ten řekl, že akce tohoto typu jsou velmi důležité, jelikož mladí lidé zde získají zkušenosti a znalosti, které pak mohou předávat svým vrstevníkům, kteří se o Evropskou unii zase tolik nezajímají. „Vyskytuje se celá řada klišé o EU a lidé většinou nevědí, o čem je řeč, netuší, jak EU funguje,“ řekl Miko, podle kterého v tomto sehrávají zásadní roli také politici, kteří si přivlastňují úspěchy a případné neúspěchy házejí na Brusel, a to i když se jednání sami účastní.

Následně vystoupil se svým příspěvkem Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Ten vyzdvihl význam členství České republiky a Slovenska v EU, nicméně se zaměřil na trendy veřejného mínění, kdy srovnával podporu členství v EU v ČR a na Slovensku. Podle jeho dat se Slováci k EU stavějí o poznání pozitivněji. „Je třeba mluvit o tom, jak by na tom byla Česká republika mimo EU. Byla by o třetinu chudší a významně by zaostávala,“ vysvětlil Blahušiak. Na Blahušiaka navázala Ludmila Johnová z téže instituce, která představila síť Eurocenter sloužících k informování veřejnosti o EU.

Poté k mladým účastníkům promluvil Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Ten studentům doporučil, aby se nebáli sedět v první řadě, aby se nebáli být viděni, protože je to může posunout dále a mohou se dozvědět věci, které by se ze zadních řad nedozvěděli. „Podporuji také očištění označení ‚eurohujeři‘. Bylo by fajn toto slovo oprášit a nestydět se za to, že podporujeme EU,“ řekl Kukučka, který je podle svých slov velkým podporovatelem studentských aktivit, které zvětšují povědomí nejen o významu EU.

Poslední panelistkou byla Michaela Doležalová z České rady dětí a mládeže (z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží), která ve svém vystoupení představila strukturovaný dialog, coby nástroj pro komunikaci mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí. Uvedla, že strukturovaný dialog funguje na více úrovních, od obecní až po mezinárodní. „Když se mladí lidé začnou zajímat o věci ve svém městě, rozvine se jejich aktivita s větší pravděpodobností i na další vyšší úrovně,“ dodala Doležalová, která poté na příkladu Youth Goals, které se dostaly do Evropské strategie pro mládež jako první příloha, demonstrovala to, že výstupy strukturovaného dialogu opravdu mají potenciál něco změnit v reálné politice. „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je projektem strukturovaného dialogu a i s jeho výstupy se bude dále pracovat.

Na závěr zahájení byla přehrána videozdravice od europoslankyně Martiny Dlabajové, kterou velmi mrzelo, že se nemůže pro hektický program v Evropském parlamentu letošního modelového zasedání osobně zúčastnit. Ta ve videu popřála studentům hodně energie a úspěchů při jednání a při tom, až budou oni coby ministři a europoslanci rozhodovat o Evropě. „Studentům také přeji, aby si uvědomili, že každé rozhodnutí, které učiní, bude mít nějaký dopad,“ uvedla Dlabajová.

Další diskusní část proběhla v pátek 24. ledna, kdy v dopoledních hodinách dorazili na místo konání skuteční europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík, aby se studenty diskutovali o aktuálních otázkách, které se týkaly nejen evropské úrovně. Do této aktivity byli rovněž zapojeni Igor Blahušiak Ludmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Michaela Doležalová a Zuzana Wildová z České rady dětí a mládeže. Mladí účastníci v této části řešili problematiku formálního a neformálního vzdělávání, informovanost o EU, budoucnost a rozšiřování EU, a také to, jak motivovat mladé lidi, aby se zajímali o veřejné dění. Následně vystoupila se svým příspěvkem Lenka Babicová z Iuventy, která v prezentaci studentům představila možnosti, které studentům nabízí program Erasmus+, a pak také Evropský sbor solidarity. Zároveň účastníky motivovala k tomu, aby se nebáli a tyto možnosti bez váhání využili.

Vedle těchto diskusí s hosty tvořila zásadní část programu akce jednání v institucích EU, Evropském parlamentu a Radě EU, kde se zúčastnění studenti vžili do role ministrů členských států a europoslanců a řešili dva legislativní návrhy, kterými se unijní instituce v minulosti opravdu zabývaly – směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a nařízení o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Jednací část se odehrávala průběžně po celou dobu modelového zasedání. Zároveň byla tato část soutěžní s tím, že dva nejúspěšnější účastníci z obou institucí vyhráli krom jiného cestu do Bruselu.

Sami účastníci oceňovali jak možnost setkat se s hosty, tak samotnou simulaci jednání institucí EU. Jak za ně shrnuje Monika Matoušková: Projekt jako takový bych určitě hodnotila pozitivně. Podle mého názoru byl celý projekt dobře zorganizovaný. Hrozně se mi líbilo, že jsme měli možnost setkat se a diskutovat s europoslankyní Gregorovou a dalšími zajímavými hosty, kterých jsme se mohli zeptat na to, co nás zajímalo a nemuseli jsme například čekat na to, jestli nám odpoví na mail.“ Daniel Saberi dodává: „Samotné rokovania mi prišli zaujímavé. I napriek tomu, že by sa na prvý pohľad mohli zdať veľmi formálne a seriózne, užili sme si zároveň kopec zábavy. Túto akciu vnímam vynikajúco a určite by som sa chcel zúčastniť aj o rok. Ľudia, ktorí sa rokovaní zúčastnili majú záujem diskutovať a riešiť problémy nielen Európskej únie, ale aj celého sveta. Títo ľudia sú zároveň budúcnosťou EÚ.“

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.

Autoři: Jan Jakovljevič a Michael Murad, Eutis, o.p.s.

Rozhoduj o Evropě – v Bratislavě se diskutovalo s europoslanci i jednalo v institucích EU

Bratislava, 25. 1. 2020 – Program třetího dne bratislavského modelového zasedání institucí EU projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ byl velmi rozmanitý. Mladí účastníci měli nejprve možnost diskutovat s hosty, mezi nimiž byli také europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík, a poté opět jednali o agendách předložených Evropskou komisí.

V pátek 24. 1. 2020 v 9 hodin ráno přišla na řadu aktivita strukturovaného dialogu s mládeží. Do nich se v roli hostů zapojili europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír BilčíkIgor Blahušiak a Ludmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Michaela Doležalová a Zuzana Wildová z České rady dětí a mládeže. Diskuze byly vedeny o formálním a neformálním vzdělávání, informovanosti o EU, budoucnosti a rozšiřování EU, a také o tom, jak motivovat lidi, aby se zajímali o veřejné dění.

Po krátké přestávce vystoupila se svým příspěvkem Lenka Babicová z Iuventy, která v prezentaci studentům představila možnosti, které studentům nabízí program Erasmus+, a pak také Evropský sbor solidarity. Zároveň účastníky motivovala k tomu, aby se nebáli a tyto možnosti bez váhání využili.

Po obědové pauze přišla na řadu krátká jednání o předložených agendách v institucích Evropské unie. Zde je mezi nejzásadnější události možné zařadit schválení nového návrhu směrnice o pracovních podmínkách, který předložila Evropská komise, Radou EU, nebo také to, že Parlament po projednání velkého množství pozměňovacích návrhů rovněž přijal projednávaný návrh nařízení o zboží, které by mohlo být použito k mučení.

Následně na řadu přišla další aktivita strukturovaného dialogu, kdy studenti nejprve pracovali s výstupy strukturovaného dialogu z českých a slovenských regionálních seminářů, a pak také po přestávce vytvářeli video výstupy mezinárodního setkání mládeže. Videa brzy zveřejníme na našem webu

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.

Autor: Jan Jakovljevič

Bratislavské modelové zasedání projektu „Rozhoduj o Evropě“ bylo zahájeno

Bratislava, 23. 11. 2020 – Ve středu 22. ledna bylo zahájeno modelové zasedání institucí EU v bratislavském Mercure Bratislava Centrum Hotel. Na samotném začátku akce se účastníci navzájem seznámili při ice-breakingové aktivitě, a poté měli možnost setkat se se zajímavými hosty.

Jedním z nich byl i Matthias Barner, ředitel zastoupení Konrad Adenauer Stiftung v České republice a na Slovensku. Ten vnímá Evropu jako úspěch, jelikož zažíváme dlouhé období míru. Netvrdí, že žijeme v ráji, avšak žijeme v jedné z nejlepších částí světa. „Máme dva hlavní úkoly. Musíme se stát více kompetitivními, atraktivními, inovativními. Druhou věcí je to, že bychom se měli snažit rozvinout znalosti a povědomí o EU. Bez těchto znalostí se nemůžeme zapojit do jakékoli pořádné diskuse o EU. Právě proto podporujeme tento projekt,“ uvedl Barner, podle kterého se zmiňované znalosti nejlépe naučí praktickou cestou.

Dalším z hostů byl Ladislav Miko, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Ten řekl, že akce tohoto typu jsou velmi důležité, jelikož mladí lidé zde získají zkušenosti a znalosti, které pak mohou předávat svým vrstevníkům, kteří se o Evropskou unii zase tolik nezajímají. „Vyskytuje se celá řada klišé o EU a lidé většinou nevědí, o čem je řeč, netuší, jak EU funguje,“ řekl Miko, podle kterého v tomto sehrávají zásadní roli také politici, kteří si přivlastňují úspěchy a případné neúspěchy házejí na Brusel, a to i když se jednání sami účastní.

Následně vystoupil se svým příspěvkem Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Ten vyzdvihl význam členství České republiky a Slovenska v EU, nicméně se zaměřil na trendy veřejného mínění, kdy srovnával podporu členství v EU v ČR a na Slovensku. Podle jeho dat se Slováci k EU stavějí o poznání pozitivněji. „Je třeba mluvit o tom, jak by na tom byla Česká republika mimo EU. Byla by o třetinu chudší a významně by zaostávala,“ vysvětlil Blahušiak. Na Blahušiaka navázala Ludmila Johnová z téže instituce, která představila síť Eurocenter.

Poté k mladým účastníkům promluvil Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Ten řekl a doporučil, aby se studenti nebáli sedět v první řadě, aby se nebáli být viděni, protože je to může posunout dále a mohou se dozvědět věci, které by se ze zadních řad nedozvěděli. „Podporuji také očištění označení ‚eurohujeři‘. Bylo by fajn toto slovo oprášit a nestydět se za to, že podporujeme EU,“ řekl Kukučka, který je podle svých slov velkým podporovatelem studentských aktivit, které zvětšují povědomí nejen o významu EU.

Poslední panelistkou byla Michaela Doležalová z České rady dětí a mládeže, která ve svém vystoupení představila strukturovaný dialog, coby nástroj pro komunikaci mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí. Uvedla, že strukturovaný dialog funguje na více úrovních, od obecní až po mezinárodní. „Když se mladí lidé začnou zajímat o věci ve svém městě, rozvine se jejich aktivita s větší pravděpodobností i na další vyšší úrovně,“ dodala Doležalová, která poté na příkladu Youth Goals, které se dostaly do Evropské strategie pro mládež jako první příloha, demonstrovala to, že výstupy strukturovaného dialogu opravdu mají potenciál něco změnit v reálné politice.

Na závěr zahájení byla přehrána videozdravice od europoslankyně Martiny Dlabajové, kterou velmi mrzelo, že se nemůže pro hektický program v Evropském parlamentu letošního modelového zasedání osobně zúčastnit. Ta ve videu popřála studentům hodně energie a úspěchů při jednání a při tom, až budou oni coby ministři a europoslanci rozhodovat o Evropě. „Studentům také přeji, aby si uvědomili, že každé rozhodnutí, které učiní, bude mít nějaký dopad,“ uvedla Dlabajová.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.

Autor: Jan Jakovljevič

Rozhoduj o Evropě: Zápisy z diskusních aktivit na seminářích v regionech

Praha, Brno, 6. 1. 2020 – V průběhu října, listopadu a prosince loňského roku proběhlo napříč Českou republikou celkem 12 regionálních seminářů projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky”. Nedílnou součástí každého z regionálních seminářů, kterých se zúčastnilo více než 350 středoškoláků byla i diskusní aktivita strukturovaného dialogu s mládeží, tedy diskuse účastníků semináře s odborníky, politiky či úředníky. S takřka 40 hosty diskutovali mladí lidé o různých tématech, která si přímo na semináři zvolili ze tří hosty nabízených možností. S pozvanými hosty tak měli možnost debatovat o celé řadě celospolečenských, ale i lokálních problémů (a zároveň hledat jejich řešení). Přečtěte se zápisy ze všech 12 diskusí v krajských městech České republiky.

Zápisy z diskusních aktivit na regionálních seminářích:

1. Pardubice 14. 10. 2019 – zápis
2. Praha 16. 10. 2019 – zápis
3. České Budějovice 22. 10. 2019 – zápis
4. Plzeň 23. 10. 2019 – zápis
5. Karlovy Vary 24. 10. 2019 – zápis
6. Hradec Králové 6. 11. 2019 – zápis
7. Brno 11. 11. 2019 – zápis
8. Jihlava 18. 11. 2019 – zápis
9. Ostrava 25. 11. 2019 – zápis
10. Ústí nad Labem 29. 11. 2019 – zápis
11. Liberec 2. 12. 2019 – zápis
12. Olomouc 9. 12. 2019 – zápis

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Studenti v Olomouci letos naposledy rozhodovali o Evropě

Praha, Brno, 11. 12. 2019 – Od poloviny října, kdy se uskutečnil první seminář aktuálního ročníku vzdělávacího projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky”, proběhlo dalších 11 seminářů v regionech České republiky a v Praze. Projekt si klade za cíl přiblížit středoškolákům rozhodování na úrovni Evropské unie a zvýšit jejich zájem o veřejné dění.

Všech 12 seminářů uskutečněných mezi 14. říjnem a 9. prosincem 2019 v krajských městech napříč celým Českem se zúčastnilo více než 350 středoškoláků z různých typů škol z celé republiky. Všichni měli možnost vyzkoušet si, jak probíhá přijímání legislativy na evropské úrovni, kdy na každém semináři zasedali středoškoláci v Radě EU i v Evropském parlamentu. Michael Murad, koordinátor projektu z o.p.s. EUTIS, zdůrazňuje: “Agendu, o které se jednalo, si účastníci vybírali ze dvou nabízených možností přímo v přihlašovacím formuláři ještě před seminářem. O něco oblíbenější možností bylo nařízení řešící požadavky na recyklovanou odpadní vodu v zemědělství. Druhou možností, kterou si zvolili účastníci na čtyřech seminářích, byla směrnice upravující zdanění velkých internetových firem.”
Část programu věnovaná simulaci institucí EU byla soutěžní, ti nejlepší si tak mohli navíc odnést i hodnotné ceny.

Součástí každého z regionálních seminářů byla i diskusní aktivita strukturovaného dialogu s mládeží, tedy diskuse účastníků semináře s odborníky, politiky či úředníky. S celkem 36 hosty diskutovali mladí lidé o různých tématech, která si přímo na semináři zvolili ze tří hosty nabízených možností. S pozvanými hosty tak měli možnost debatovat o celé řadě celospolečenských, ale i lokálních problémů (a zároveň hledat jejich řešení).

Jak shrnula jedna z účastnic seminářů: “Tento projekt mi umožnil stát se na chvíli členkou Rady EU, celková organizace byla výborná a bavilo mě se tímto způsobem naučit více. Děkuji za možnost zúčastnit se.” Další účastník dodal: “Skvělá akce, rozšíření obzorů, možnost argumentace i na vzdálenější téma vlastních zájmů, skvělí organizátoři a perfektní timemanagment, skvělý výběr osob v debatě”.

Na právě proběhlé aktivity v regionech naváže pětidenní modelové zasedání institucí EU v Bratislavě, které proběhne od 22. do 26. ledna 2020, a aktuální ročník projektu zakončí 27. března 2020 konference v Brně.

Fotografie z celého průběhu projektu naleznete ve fotogalerii na webu projektu.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Postoje účastníků „Rozhoduj o Evropě“ k problémům ve školství, pracovní mobilitě a informování o EU

Praha, Bratislava, 6. 2. 2019 Na modelovém zasedání projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ (v prosinci 2018) nahráli čeští a slovenští středoškoláci zapojení do projektu videa představující jejich pohled na různé problémy. Jejich videa se věnovala třem okruhům, které patřily mezi ty nejčastěji diskutované na regionálních seminářích – školství, pracovní mobilitě a informování o Evropské unii. Podívejte se na jednotlivá videa, která zde budeme postupně publikovat.

Jak zabránit odchodu schopných lidí z ČR

Jak lépe než známkami hodnotit studenty na středních školách

Jaký je vztah mezi teorií a praxí na středních školách v České republice a na Slovensku

Jak informovat o Evropské unii

Jak zlepšit práci pedagogů na českých a slovenských středních školách

Jak zvýšit pracovní mobilitu napříč Evropskou unií

Jak je možné přiblížit Evropskou unii občanům

Jak vylepšit české a slovenské školství

Jak přispět k lepší informovanosti středoškoláků o EU