Rozhoduj o Evropě má nový web!

S novým ročníkem projektu ve školním roce 2022/2023, který je součástí Evropského roku mládeže a probíhá pod záštitou českého předsednictví v Radě EU, přicházíme i s novou vizuální identitou. Veškeré informace o projektu a novém ročníku proto naleznete na nové webové adrese www.rozhodujoevrope.eu!

Červencové setkání projektového týmu Rozhoduj o Evropě proběhlo na jižní Moravě

Brno, 25. 7. 2022 – Organizační tým projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem Evropské politiky“ se mezi dny 22. až 24. července 2022 sešel v jihomoravských Hustopečích s cílem naplánovat nový ročník projektu, který odstartuje v průběhu září. Hlavním bodem programu byla příprava všech aktivit, které tým během následujících měsíců čekají. Základem projektu jsou regionální semináře – ty letos proběhnou ve všech krajských městech České republiky. Slovenská část týmu plánuje celkem čtyři semináře pro slovenské účastníky.

Středoškolští účastníci budou mít během letošního ročníku mimo jiné možnost vyjádřit se k aktuálním evropským otázkám v rámci probíhajícího Evropského roku mládeže. Nově mezi námi totiž vítáme několik nových partnerů! Organizace EUTIS o.p.s. se v roce 2022 stala regionálním partnerem sítě Eurodesk v České republice a díky spolupráci s Domem zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se účastníci při našich aktivit dozví, jaké možnosti jim přináší Evropská unie nejen v mezinárodním vzdělávání.

Na začátku setkání zmínil Michael Murad, předseda správní rady EUTIS, o.p.s. historii organizace EUTIS a projektu Rozhoduj o Evropě a pozitivně přivítal to, jakým směrem se projekt vyvíjí již více než 10 let. Michaela Doležalová, zástupkyně koordinátorky Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, představila společné cíle pro 9. cyklus dialogu, kterými jsou inkluzivní společnost a udržitelná zelená Evropa a mezigenerační dialog. S oběma tématy se účastníci setkají nejen na regionálních seminářích, ale i během modelového zasedání institucí EU a závěrečné konference. Celý projekt je již tradičně součástí strukturovaného dialogu s mládeží, letos i s finanční podporou z programu Erasmus+.

Ludmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR členům týmu představila, jak se komunikuje aktuálně probíhající české předsednictví v Radě EU, jeho priority a možné příležitosti pro prezentaci projektu Rozhoduj o Evropě, který bude probíhat právě během jedné z nejprestižnějších zahraničně-politických událostí. Během setkání uspořádala Tímea Červeňová, projektová manažerka z organizace EUTIS, workshop ohledně praktické přípravy regionálních seminářů a představila organizačnímu týmu všechny úkoly, které je potřeba splnit pro úspěšný průběh každého regionálního semináře. V závěru programu představil člen projektového týmu Leon Tóth ostatním kolegům a partnerům návrhy agendy aktuálního ročníku regionálních seminářů. Následně proběhla diskuse nad třemi vybranými agendami, o kterých v reálném čase jednají také evropské instituce. O agendě budou studenti jednat na všech regionálních seminářích, ať už v roli poslanců Evropského parlamentu či ministrů v Radě EU.

Ve volném čase se tým vydal na skupinovou procházku na mandloňové sady a rozhlednu. Mandloňový sad je unikátním místem v České republice a Hustopeče jsou tímto místem proslavené. Víkend byl ukončen rozdělením úloh pro celý organizační tým. Veškeré aktuality, včetně termínů regionálních seminářů, můžete sledovat na našich webových stránkách a na sociálních sítích!

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře v České republice probíhají v rámci Evropského roku mládeže a jsou financovány z Evropské unie. Modelové zasedání a konference byly podpořeny z programu Erasmus+. Projekt je uskutečněn také díky podpoře Zastoupení Evropské komise v České republice a Konrad Adenauer Stiftung. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kancelář Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Dům zahraniční spolupráce, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika.

 

Účastníci projektu Rozhoduj o Evropě představují přes video odkazy názory mladých lidí na různá témata

Mladí lidé zapojení do uplynulého ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ diskutovali v rámci programu modelového zasedání se zajímavými hosty na různá společenská témata. Modelové zasedání se uskutečnilo online 10. až 12. prosince a připojilo se na něj 28 vybraných účastníků z České republiky a ze Slovenska. V průběhu sobotního programu měly prostor pro hodinové diskuse s hosty z prostředí evropské a národní politiky. Co si z diskusí odnesli a jaký je názor mladých lidí na diskutovaná témata? To vše se dozvíte v sérii čtyř video odkazů, které natočili sami účastníci!

1. Dezinformace a jak s nimi bojovat

Další video odkaz zde naleznete již za týden!

 

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

 

Online modelové zasedání plné debat a vypjatého jednání

Brno, 20. 12. 2021 – Celkem devět regionálních seminářů v České republice a čtyři online semináře na Slovensku směřovaly k jednomu cíli v podobě třídenního modelového zasedání institucí Evropské unie. Nejlepší účastníci všech podzimních seminářů se sešli v online prostředí a od pátku 10. 12. do neděle 12. 12. 2021 měli možnost vžít se do role vrcholných politických představitelů. Taktéž měli možnost debatovat s významnými hosty, nejen z evropského prostředí.

Při slavnostním zahájení k účastníkům promluvili jak Tímea Červeňová a Michael Murad za organizaci EUTIS, o.p.s, tak zástupci partnerů projektu a přizvaní hosté. Skrze videozdravici Dita Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu, povzbudila účastníky k tomu, aby využívali možností, které se jim v současné době naskytují. I Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti, účastníky přivítala videopozdravem a sdělila jim, že jejich účast na akcích jako je Rozhoduj o Evropě je důležitá i pro budoucnost celé České republiky.

Slova se následně ujal Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, který komentoval důležitost a výhody členství našich zemí v EU. Nikola Pavlůsková z brněnského Eurocentra se studenty sdílela své zkušenosti ze zahraničí a představila aktivity Eurocentra Brno. Aneta Kompérová z Europe Direct Brno dodala, že zkušenosti z unijního prostředí nemusí získat pouze v Bruselu, ale i třeba v Brně nebo na Srí Lance. Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR připomněl nízké zastoupení Čechů a Slováku v unijních institucích, což by se ale mohlo i díky tomuto projektu v budoucnu změnit. Jindřich Pietras, zástupce Kanceláře Evropského Parlamentu v ČR, komentoval, jak bychom měli dostat problematiku EU do škol tak, aby studenti viděli její benefity. Otto Eibl z Katedry politologie FSS se k roli EU vyjádřil z pozice experta na politickou komunikaci a politický marketing. Slavnostní proslovy zakončila Lenka Longuemart s představením příležitostí, jež studentům nabízí nadace Konrad-Adenauer-Stiftung.

Ke slovu se však převážně dostali studenti, jelikož během celého programu měli možnost diskutovat se zajímavými a inspirativními hosty, kteří se připojili z různých koutů Česka nebo také z Bruselu. Již potřetí se do projektu Rozhoduj o Evropě zapojila a se studenty debatovala europoslankyně Markéta Gregorová, tentokrát o boji proti dezinformacím. Zájem o debatu byl obrovský, padlo velké množství otázek na různá témata. Účastníci se zajímali zejména o to, jakými konkrétními prostředky můžeme proti dezinformacím úspěšně bojovat nejen v České republice. Následně studenti řešili vztah mladé generace ke změnám klimatu s bývalou delegátkou mladých lidí z ČR při OSN Barborou Kvasničkovou. Došlo například na otázky ohledně summitu COP26 v Glasgow, fast-fashion či problematiky třídění odpadu. V další debatě europoslanec Tomáš Zdechovský vyzval účastníky k diskusi o zapojení mladých lidí do politiky a motivoval je k angažovanosti v politice.

Velkým tématem bylo i nadcházející české předsednictví v Radě EU. Pozvání totiž přijala i Eva Húsková, vedoucí Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU, která studentům představila komunikační strategii celého předsednictví. Účastníky zajímalo zapojení mladých, témata, která rezonují v české společnosti s ohledem na předsednictví a také průběh organizace této prestižní události. Na tuto debatu volně navázala Martina Kotasová ze Stálého zastoupení České republiky při EU. Se studenty debatovala o vzdělávání mladých na evropské úrovni a rovněž účastníkům představila 11 evropských cílů mládeže, konkrétně inkluzivní společnost a zelenou Evropu, jelikož tyto dva cíle jsou spojené právě s předsednickým triem Francie, ČR a Švédska. Diskusní aktivity ukončila europoslankyně Kateřina Konečná s tématem zdravotní unie, se kterou účastníci řešili otázky spojené například s jednotnou společnou digitalizací dat, patenty farmaceutických firem či vývojem vakcíny proti onemocnění covid-19. Již během ledna příštího roku se můžete těšit na sdílení video výstupů, které z diskusních aktivit připravili sami účastníci!

Nedílnou součástí celého programu bylo simulované zasedání v Evropském parlamentu a v Radě EU. Tento rok se projednával akt o umělé inteligenci stanovující harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci v celé EU. Již závěrem prvního dne proběhlo krátké jednání obou institucí. Účastníci se rovněž sešli v tzv. kuloárech, kde začali tvořit první koalice a taktiku pro další vyjednávání. Avšak do plánovaného zasedání Rady ministrů druhý den zasáhlo krizové jednání o eskalující krizi na polsko-běloruských hranicích. Za zavřenými dveřmi se ministři dohodli na společném postupu a zajištění bezpečnosti. Evropský parlament kromě úspěšného prvního čtení rozhodl o udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení. Tento rok cenu obdržela skupina afghánských novinářů a také Igor Blahušiak. Během společného jednání se oběma institucím podařilo návrh nařízení schválit po druhém čtení, tento krok zároveň představoval poslední část programu.

Simulační část byla navíc soutěžní a tři nejúspěšnější účastníci z obou institucí obdrželi od organizátorů a partnerů hodnotné ceny. Na prvním místě se za Evropský parlament umístil Karel Špecián, student Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, na prvním místě v Radě EU se umístila Kristína Gaňová, studentka bilingválního gymnázia v Žiline. Během slavnostního ukončení účastníci celé tři dny hodnotili jako velmi vydařené.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Modelové zasedání institucí EU má za sebou svůj první den!

Brno, 11. 12. 2021 – Nadešel dlouho očekávaný den, začátek modelového jednání institucí Evropské unie je tu! To navazuje na sérii regionálních seminářů projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky, které proběhly během října a listopadu napříč celou Českou republikou a Slovenskem! Třídenní online simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti vybraných politiků a odborníků, se kterými budou účastníci diskutovat o aktuálních tématech. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a účastníci se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni.

V pátek 10. 11. ve 14 hod. byli účastníci v online prostoru přivítáni nejen Michaelem Muradem a dalšími členy organizace EUTIS, ale i zástupci partnerů projektu a významnými osobnostmi spjatými profesně s Evropskou unií. Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu videozdravicí mimojiné povzbudila účastníky k tomu, aby využívali možností, které se jim v současné době naskytují. Státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková, rovněž skrze videopozdrav, všem středoškolákům poděkovala za to, že se akcí, jako je Rozhoduj o Evropě, účastní, jelikož je to důležité i pro budoucnost celé České republiky.

I další partneři projektu povzbudily účastníky k využití možností, které jim Evropa i svět nabízí. Igor Blahušiak z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR komentoval důležitost a výhody členství našich zemí v EU a zároveň účastníkům připoměl, že je má modelové zasedání institucí EU i bavit. Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR připomněl, že v evropských institucích je nízké zastoupení Čechů a Slováku, což se třeba díky tomuto projektu v budoucnu změní. Jindřich Pietras, zástupce Kanceláře Evropského Parlamentu v ČR, komentoval, jak bychom měli dostat problematiku EU do škol tak, aby studenti viděli její benefity.

Modelové zasedání institucí EU je součástí Konference o budoucnosti Evropy. Díky regionálním seminářům bylo na platformu Konference nahráno několik návrhů od účastníků. Ty vzbudily kladný ohlas a ostatní přispěvatelé na ně reagují například různými otázkami. Nápady všech se přetaví do konkrétních návrhů, Evropská komise v budoucnu představí různé iniciativy a ty se dostanou k evropským lídrům.

První den modelového zasedání institucí EU byl uzavřen zahájením simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu. V aktuálním ročníku simulují účastníci jednání o návrhu nařízení o umělé inteligenci. Ludmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, účastníky seznámila s agendou modelového zasedání a zodpověděla otázky týkající se právě návrhu nařízení. Následně zástupci frakcí a členských států představili své pozice ostatním a začala první rozprava celého zasedání. Jak poslanci a poslankyně, tak ministři a ministryně následně přešli do večerního kuloárního jednání. Tvoří se první koalice, první spolupráce a zároveň taktika pro další vyjednávání. Z prvních „kuloárů“ vyplynulo, že nás čeká vypjaté a zajímavé zasedání!

Více o programu a průběhu modelového zasedání institucí EU se dočtete v projektových novinách Evropský reportér.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Všechny regionální semináře mají své vítěze, před námi je modelové zasedání: letošní ročník projektu Rozhoduj o Evropě se blíží do finále!

Brno, 8. 12. 2021 – Regionální část projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ byla úspěšně zakončena 19. listopadu seminářem v Ostravě. Poslední z devíti seminářů nabídl nejen důkladně připravené účastník, ale také velmi živé diskuse v obou simulovaných institucích. Stejně jako na předchozích seminářích i v Ostravě se v odpoledním bloku diskutovalo s pozvanými hosty na témata v rámci Konference o budoucnosti Evropy. V následujících řádcích nabízíme nejen ohlédnutí za regionálními semináři, ale i informace o tom, co nás čeká dál.

Letošní semináře proběhly v Liberci (6.10), Ústí nad Labem (7.10), Brně (13.10), Olomouci (20.10), Praze (2.11), Plzni (8.11), Českých Budějovicích (9.11.), Hradci Králové (11.11) a Ostravě (19.11). Celkově se všech seminářů zúčastnilo 203 účastníků. Nejvíce studentů přišlo na semináře v Praze- 35 účastníků, v Ostravě- 29 účastníků a v Brně – 28 účastníků.

V letošním ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ byly studentům středních škol nabídnuty na výběr dvě agendy: nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online a nařízení o zavedení digitálního zeleného certifikátu. Během přihlašování si všichni účastníci vybrali, kterou z nich budou chtít projednávat. S naprostým přehledem si většina vybrala návrh nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online, který se tak projednával na všech regionálních seminářích.

Obě instituce, Rada EU i Evropská parlament, na každém semináři zasedaly během dopoledního bloku odděleně, kde se nejvíce diskutovaly sporné body nařízení. Zatímco například na olomouckém semináři se v obou institucích nejvíce debatovala výše sankcí, v Ostravě, konkrétně na zasedání Rady, bylo nejvíce polarizující téma, jak moc velkou svobodu nad rámec nařízení by členské státy měly mít. Po obědové pauze se vždy setkaly obě instituce na společném zasedání, kde se hlasovalo o přijetí nařízení s pozměňovacími návrhy obou institucí. Účastníci došli ke konsensu asi na polovině případů, tam, kde nařízení nebylo schváleno, bylo pomyslně vráceno Komisi na přepracování.

I poslední ostravský seminář potvrdil, jak těžké bylo vybrat tři nejlepší účastníky v rámci každé instituce. Z každého semináře organizátoři společně s partnery vybrali vítěze, kteří se mohou účastnit třídenního modelového zasedání. To se uskuteční online v termínu 10. až 12. prosince 2021. Příležitost zúčastnit se modelového zasedání mají automaticky všichni vítězové z regionálních seminářů. Ostatní účastníci se mohou také přihlásit, musí však odevzdat argumentační esej na jedno z témat Konference o budoucnosti Evropy, která je kritériem pro vybrání.

Součástí všech regionálních seminářů byly také diskuze s odborníky v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Studenti měli většinou možnost diskutovat tři témata, nejvíce se diskutovalo následující.

Evropská demokracie – zde byla často zmiňována motivace mladých lidí chodit k volbám a být politicky aktivní. Druhým silným tématem byl právní stát v souvislosti s děním v Polsku a Maďarsku. Velice zajímavé myšlenky v této oblasti padly především v diskusi s paní europoslankyní Radkou Maxovou na ostravském semináři. Diskutující především hledali možnosti, jak EU může řešit porušování lidských práv v těchto a okolních zemích.

Životní prostředí – v rámci tohoto tématu se probíraly dopady klimatické krize, lokální problémy ve městech, kde studenti žijí, obnovitelné zdroje či také nedostatečně vzdělání veřejnosti.

Třetí téma, které studenti chtěli nejčastěji diskutovat bylo vzdělávání. Studenti středních škol byly v rámci těchto debat velmi aktivní a volali především po reformě českého školství, individuálním přístupu či důrazu na duševní zdraví žáků. Například studenti na ústeckém semináři se zabývali konkrétním vylepšením Univerzity J. E. Purkyně, která sídlí v Ústí nad Labem. Studenti navrhli třeba prezentaci letních škol pořádaných univerzitou na středních školách. V rámci Konference o budoucnosti Evropy měli studenti možnost diskutovat nejčastěji s odborníky z místních univerzit, lokálními politiky nebo se zástupci Eurocenter a středisek Europe Direct.

Máme za sebou devět velmi vydařených seminářů, které všechny proběhly v prezenční formě a nyní už vyhlížíme modelové zasedání institucí EU, na kterém se bude podílet do 40 nejúspěšnějších účastníků ze všech koutů České republiky a Slovenska. To se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace i letos uskuteční online – již 10. až 12. prosince 2021! Třídenní online simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti vybraných politiků a odborníků, se kterými budou účastníci diskutovat o aktuálních tématech. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a účastníci se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni. Čeká nás projednávání a schvalování nařízení, krizové jednání Rady či udílení Sacharovovy ceny Evropským parlamentem. Program k nahlédnutí najdete ZDE.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Poslední regionální semináře tohoto roku opět přinesly vypjatou debatu

Brno, 6. 12. 2021 – Letošní regionální semináře projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ jsou u konce. O Evropě tentokrát rozhodovali studenti z Jihočeského, Královehradeckého, Pardubického a Moravskoslezského kraje. I regionální semináře v Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě se odehrály v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Jak probíhalo jednání v Radě EU či Evropském parlamentu a jaká témata se řešila během debat s významnými odborníky z regionů?

Agendu, o které se jednalo, si studenti vybrali již během přihlašování na seminář. I při těchto seminářích bylo preferencí účastníků nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Nyní tak můžeme říct, že na všech devíti regionálních seminářích tohoto ročníku studenti projednávali právě o této agendě. Všichni studenti a studentky brali svou roli velmi zodpovědně, vypjatá jednání byla i mimo jednací místnosti v tzv. kuloárech.

Díky tomu, že jsme měli příležitost jednat v kuloárech, se nám podařilo prosadit pozměňovací návrh a přilákat na svou stranu i další členské státy,“ komentoval jeden z ministrů Rady EU v Hradci Králové. „Mockrát bych chtěla poděkovat za zorganizování celého semináře, během kterého jsem si potvrdila, že svůj zájem o EU chci nadále prohlubovat,“ zmínila zástupkyně jedné z frakcí v Českých Budějovicích.

Situaci po odděleném jednání institucí v Ostravě komentoval i jeden z europoslanců: „Nakonec jsme si navzájem neschválili své pozměňovací návrhy a všichni máme to, co jsme nechtěli. Avšak i tato situace nás naučí mnohé, hledání kompromisu sice bude těžší, ale o to přínosnější seminář je, jelikož nalézat kompromis je důležité i v běžném životě.

Simulace institucí byla zároveň soutěžní částí programu. Oceněni byl první tři účastníci z každé instituce. Vítězové poté získali možnost účastnit se finálního třídenního modelového zasedání, které proběhne online 10. – 12. prosince 2021. Jakmile byla na seminářích ukončena první část programu, tedy jednání institucí EU, na řadu přišly debaty s významnými hosty. Do diskuse o budoucnosti Evropy se zapojili akademici, regionální osobnosti, ale i česká europoslankyně Radka Maxová, která s účastníky diskutoval na posledním, ostravském semináři. Studenti měli možnost vyjádřit se k tématům jako životní prostředí či evropská demokracie. Do I takovéto zajímavé, nápadité a smysluplné nápady studenti během debat vyjádřili:

EU by mohla dopomoci k zachování různorodosti a pestrosti členských států. Neměla by se vytratit kultura, jazyk a tradice. Neměli bychom na toto všechno zapomenout, ba naopak vyzdvihovat tyto věci.“
Měli bychom apelovat na to, aby si občané uvědomovali, jaké dopady bude mít klimatická změna přímo na ně. Každý by si musí uvědomit, co pro něj životní prostředí znamená a co pro jeho ochranu může udělat.
Byly bychom rádi, kdyby se do výuky zahrnulo více příkladů toho, k čemu nám EU je a jak nám pomáhá, nikoli pouze to, jaká je její historie.

Tyto a další myšlenky studentů budou zpracovány v rámci Konference o budoucnosti Evropy a Evropského dialogu mládeže, díky čemuž nezůstanou opomenuty, jelikož se k nim vyjádří příslušní odborníci a možná změní budoucnost Evropy.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Fotogalerie

České Budějovice, 9. 11. 2021

Hradec Králové, 11. 11. 2021

Ostrava, 19. 11. 2021

Jak se o Evropě rozhodovalo v Praze a Plzni?

Brno, 29. 11. 2021 – Projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ se dostal do své druhé poloviny, kdy si ho 2. listopadu vyzkoušeli studenti z Prahy a Středočeského kraje a 8. listopadu studenti z Plzně a Karlových Varů. Oba regionální semináře odehrávající se v rámci Konference o budoucnosti Evropy zahrnovaly jak vypjatá jednání Evropského Parlamentu a Rady Evropské unie tak debaty s významnými odborníky.

I v těchto městech studenti jednali o návrhu nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Agendu si vybrali již během přihlašování a pro tuto problematiku byla většina účastníků. Dalo by se říct, že stejně jako Evropská komise, tak i středoškolští studenti vidí v potírání terorismu online jasnou důležitost.

Díky simulaci jsme se dozvěděli, jak obtížné může být vyjednávání legislativy na půdě EU v reálném životě, naše zástupce bychom měli respektovat, jelikož jejich práce je důležitá a náročná,“ komentoval své dojmy po jednání jeden z účastníků simulace v Praze. „Díky semináři jsem si uvědomila, jak Unie může v praxi opravdu fungovat, ve škole se dotkneme historie, ale to, jak to chodí dnes, je již mimo naši výuku,“ sdělila nám europoslankyně plzeňského semináře.

Účastníci obou seminářů si zároveň uvědomili, že na společném jednání se musí obě instituce dohodnout, pokud chtějí návrh přijmout. Proto se již během odděleného jednání scházeli v tzv. kuloárech a diskutovali o svých krocích. Pražský seminář byl jedinečný mimo jiné tím, že ministři a ministryně členských států EU předložili předsednictvu přes dvacet pozměňovacích návrhů.

Všichni studenti se do svých rolí ministrů, ministryň, europoslanců a europoslankyň vcítili opravdu výborně. I přes to, že návrh nakonec nebyl těsně přijat, udělali pro to své maximum. „Nepřijetí návrhu pro nás neznamená neúspěch, jsme rádi, že jsme si vyzkoušeli pracovat na konsenzu, což využijeme i v našem studentském životě,“ shodli se zástupci jedné frakce simulace Evropského parlamentu. Jelikož je simulace institucí soutěžní částí programu, první tři účastnící z každé instituce byli oceněni.

V debatě s pozvanými odborníky se studenti měli možnost vyjádřit k tématům o změně klimatu a životního prostředí, EU ve světě či evropské demokracii. Co se týče životního prostředí, studenti obou seminářů by rádi uvítali, kdyby byla celá problematika více komunikována s občany EU. „Jedná se o problém nás všech, a to je třeba si uvědomit, nesmíme podléhat dezinformacím, které jsou nejméně dle mého názoru v ČR hojně rozšířeny, kvůli tomu si pak lidé myslí, že problém řešit nemusí,“ komentovala studentka na pražském semináři. I během debatování o evropské demokracii se studenti dotkly problematiky dezinformací: „Nezávislost médií představuje jeden ze základů evropské demokracie, zároveň ale mohou být nositelem dezinformací, proto by se Unie měla více zaměřit na chránění jejich nezávislosti,“ i tento názor jednoho ze studentů podpořili ostatní účastnící plzeňského semináře.

Myšlenky studentů je možné zaznamenat na platformě Konference o budoucnosti Evropy a rovněž byly předány Evropskému dialogu mládeže, tudíž se k nim v nejbližší době vyjádří další odborníci.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Fotogalerie

Praha, 2. 11. 2021

Plzeň, 8. 11. 2021

O budoucnosti Evropy se rozhodovalo v Brně a Olomouci: co přinesly první regionální semináře na Moravě?

Brno, 25. 10. 2021 – Projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ v uplynulých týdnech zavítal na Moravu – 13. října do Brna a 22. října do Olomouce. Vypjatá jednání Evropského parlamentu a Rady Evropské unie doplnily debaty s významnými hosty. Oba regionální semináře se opět odehrály v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Projednávanou agendou v Brně i Olomouci byl návrh nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Studenti si agendu vždy mohou sami vybrat a efektivní boj proti nezákonnému obsahu online se prozatím jeví jako zajímavé a důležité téma.

Myslím si, že díky tomuto jednání se všichni učíme umění kompromisu, což je důležité jak na politické úrovni, tak i v běžném životě,“ komentovala situaci po jednání Evropského parlamentu jedna z europoslankyň. Její kolega z frakce Zelených/ESA souhlasil s dodatkem, že zde v Brně zasedal velice rozumný parlament a poděkoval všem za spolupráci. Jednání Rady EU okomentovala i jedna z ministryň: „Zažít si právo v praxi je skvělá zkušenost. Bylo skvělé vyzkoušet si, jak EU reálně funguje, ráda se zúčastním i příští rok.

Jednání v Olomouci bylo svým způsobem průlomové. Při odděleném zasedání Rady a Parlamentu se zdálo, že se instituce jako takové nedokážou shodnout a před společným jednáním panovala mírná nervozita. Nicméně obě instituce si většinu svých pozměňovacích návrhů navzájem schválily a při hlasování o celkovém návrhu nařízení došlo k jednomyslné shodě. Návrh byl vůbec poprvé v tomto ročníku přijat. Své pocity po závěrečném hlasování vyjádřil europoslanec z Evropské lidové strany: „Jsem velmi rád, že jsme nakonec spojili síly a došli jsme ke společné dohodě, zároveň bych ale rád podkoval za uspořádání celého semináře.

Jelikož je simulace institucí soutěžní částí programu, první tři účastnící z každé instituce byli oceněni. Vítězové dostali mimo darů od partnerů programu taktéž příležitost zúčastnit se třídenního modelového zasedání, které proběhne v prosinci v Brně. Rozhodování o obsazení prvních tří příček bylo velmi náročné, a proto věříme, že se na modelové zasedání přihlásí i všichni ostatní, jelikož roli ministrů a europoslanců zvládli bravurně.

Členství v EU přináší České republice bezpochyby mnoho výhod, měli bychom se ale zaměřit na to, jak ji našim občanům co nejvíce přiblížit. Nemusíme vysvětlovat rozdíly mezi Radou EU a Evropskou radou, měli bychom se zaměřit na konkrétní věci, jako například na projekty realizované za pomoci EU. Mnoho lidí ani neví, že silnice, po které každý den jezdí by možná nebyla, kdybychom nebyli členy EU.“ Mnoho podobných komentářů zaznělo v druhé části programu. Studenti totiž debatovali s významnými hosty z obou regionů o tématech jako změna klimatu a životní prostředí, evropská demokracie, vzdělávání, kultura, mládež a sport či silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa. Myšlenky studentů se objeví na platformě Konference o budoucnosti Evropy a budou taktéž zpracovány Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží.

Během aktuálního ročníku projektu nás čeká ještě pět regionálních seminářů v České republice. Přihlašování na některé regionální semináře je stále otevřeno. Pokud byste si chtěli vyzkoušet, jak se rozhoduje na úrovni Evropské unie a zároveň studujete na střední škole, přihlaste se! Rádi vás uvidíme v Českých Budějovicích (9. 11. 2021), Hradci Králové (11. 11. 2021) nebo Ostravě (19. 11. 2021). Přihlašování běží na webu!

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Fotogalerie:

Brno, 13. 10. 2021

Olomouc, 22. 10. 2021

Prvý regionálny seminár prebehol už aj na Slovensku!

V pondelok 11.10.2021 sa uskutočnil prvý regionálny seminár na Slovensku, a to spoločne pre Košický a Prešovský kraj.

Seminára sa zúčastnilo takmer tridsať žiakov, ktorí na simulovanom rokovaní Rady EÚ rokovali o potláčaní šírenia teroristickéh obsahu online a neskôr, v druhej časti seminára, diskutovali s europoslancom Vladimírom Bilčíkom.

Hosť Vladimír Bilčík viedol so žiakmi živú diskusiu, v ktorej sa venovali témam, ktoré zaujímali samotných žiakov. O Slovensku vo vzťahu V4 pri potenciálnom výstupe niektorej z týchto krajín z EÚ, diskusia sa dotkla aj situácie na Balkáne a nechýbali ani otázky o potenciálnom dopade pandémie na náš život. Účastníkov takisto zaujímalo, ako sa môže bežný občas zapojiť do politického diania či diania okolo seba, keď nie je poslancom a možno sa vôbec na cestu politiky nechce vybrať. Jeden zo spôsobov, ktoré p. Bilčík vyzdvihol bola participácia na digitálnej platforme – konferencia o budúcnosti EÚ, kde je možné zapísať svoje podnety, spomenul možnosti študentov VŠ prihlásiť sa na stáž do jeho kancelárie, aby sa oboznámili s chodom EÚ.

Na Slovensku nás čakajú ešte tri regionálne semináre, prihlásiť sa môžete tu: