Brněnské modelové zasedání institucí EU je v plném proudu

Brno, 7. prosince 2018 Mezinárodní setkání mládeže z České republiky a Slovenska na modelovém zasedání institucí EU odstartovalo 6. prosince v brněnském hotelu Vista, kam dorazilo na šedesát středoškolských studentů. Ti si v průběhu závěrečné fáze projektu Rozhoduj o Evropě vyzkoušejí, jak vypadá jednání Evropského parlamentu a Rady EU. Zároveň mají možnost setkat se a diskutovat se zajímavými hosty včetně europoslankyň Olgy Sehnalové a Martiny Dlabajové.

Celý program akce zahájili Michael Murad a Silvia Boďová z obecně prospěšné společnosti EUTIS a Ria Struháriková, členka slovenského Centra pre európskou politiku. Ti účastníky přivítali na modelovém zasedání a sdělili jim hlavní programové body celé akce. Poté se uskutečnily icebreakingové aktivity, při nichž měli mladí možnost se navzájem poznat.

Slavnostní zahájení potom obstarali 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Petr Hladík, Igor Blahušiak z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a zástupce České rady dětí a mládeže Václav Kříž. Ti se studenty diskutovali nejen o evropských záležitostech, ale také například o situaci týkající se nově zformované brněnské koalice.

Páteční program modelového zasedání zahájila v devět ráno zdravice české eurokomisařky Věry Jourové, která účastníkům projektu popřála hodně štěstí do jednání, která je čekají v následujících dnech. Na eurokomisařku poté navázal Tomáš Madleňák z SFPA, který studentům představil instituce a legislativní proces v Unii.

Poté následoval hlavní bod dopoledního programu, a to strukturovaný dialog s mládeží, jehož se zúčastnili europoslankyně Martina Dlabajová a Olga Sehnalová, a také Igor Blahušiak z odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zuzana Wildová z České rady dětí a mládeže.

Zmiňované osoby s rozhodovací pravomocí se studenty diskutovaly o nejrůznějších tématech, jako je například školství, pracovní mobilita a nezaměstnanost v EU, výhody a nevýhody členství v EU, stejně jako problémy týkající se nedostatečné informovanosti Čechů a Slováků o Unii. Po dlouhé a bohaté diskusi pak zástupci všech čtyř skupin představili výstupy jejich práce, v nichž vedle výčtu problému navrhovali také to, co by se mělo změnit, aby situace byla lepší.

Po této aktivitě pokračoval program vystoupením Michaely Ducháčkové z Domu zahraniční spolupráce, která účastníkům představila mimo jiné možnosti, jak se zapojit do Evropského sboru solidarity nebo dalších aktivit podporovaných programem Erasmus+. Více o těchto možnostech je možné se dozvědět na webu Domu zahraniční spolupráce.

Dopolední program zakončil doktor Martin Hrabálek z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity, který představil agendy, o kterých studenti začali v zápětí jednat. Tato jednání se potáhnou od pátečního odpoledne až do nedělního dopoledne, kdy skončí celé modelové zasedání.

Autoři: Jan Jakovljevič a Monika Šuchová

Zpět