Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Rozhodujeme o Evropě - modelové zasedání institucí EU

Na modelové zasedání institucí EU “Rozhodujeme o Evropě” se mohou hlásit účastníci regionálních seminářů prostřednictvím tohoto formuláře.

Modelové zasedání institucí EU se uskuteční v Brně 18. - 22. září 2017. Pětidenní simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti vybraných politiků a odborníků, s kterými budou účastníci diskutovat o aktuálních tématech. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a účastníci se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni.

Přihlásit se můžete nejpozději do tří týdnů po regionálním semináři, kterého jste se zúčastnil (a). Na později zaslané přihlášky nemůžeme brát zřetel. Účastníci budou vybíráni na základě eseje na téma "Jak by měla Evropská unie hovořit s mladými lidmi?

Vybraní účastníci budou osloveni do konce června 2017.