Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Regionální semináře

Jednodenní regionální semináře se uskuteční mezi lednem a červnem 2017 v  těchto městech v České republice:
 
Brno 23. 1. 2017
Praha 15. 2. 2017
Pardubice 17. 3. 2017
Jihlava 20. 3. 2017
České Budějovice 28. 3. 2017
Plzeň 29. 3. 2017
Opava 3. 4. 2017
Olomouc 4. 4. 2017
Kladno 19. 4. 2017
Hradec Králové 20. 4. 2017
Kroměříž 31. 5. 2017 
Karlovy Vary  6. 6. 2017 
Ústí nad Labem 7. 6. 2017
Liberec 8. 6. 2017
 
Na Slovensku pak v: Bratislavě, Trnavě, Nitře, Trenčíně, Ružomberku, Zvolenu, v Košicích a v Prešově.
 
Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze tří částí:
  • představení EU a jejích institucí,
  • zjednodušená simulace Rady EU a Evropského parlamentu, 
  • dialog s osobami s rozhodovací pravomocí (politiky, úředníky či odborníky). 
Nejaktivnější účastníci získají ceny, které do soutěže poskytlo Zastoupení Evropské komise v Praze 
(poukázka na nákup v Alza.cz, knihkupectví Kanzelsberger, karimatka Ferrino Bluenite a power banka Xiaomi). A také budou mít možnost být následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě. Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář. Přihlašovat se na regionální semináře můžete prostřednictvím přihlašovacího fomuláře v sekci "přihláška" (po vybrání místa konání semináře).
 

Novinkou letošního ročníku Rozhoduj o Evropě je to, že jsme spojili síly s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR a součástí regionálního semináře tak bude i simulace institucí EU „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Jsme přesvědčeni o tom, že díky tomuto partnerství můžeme studentům nabídnout ještě atraktivnější a přínosnější projekt, než tomu bylo v minulosti. Kromě simulace fungování EU je ale tento ročník také ve znamení strukturovaného dialogu, kdy budou mít mladí lidé možnost diskutovat s osobami s rozhodovací pravomocí (politiky, úředníky, či odborníky) o různých problémech na místní, regionální, národní či evropské úrovni.

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci. Debatovat tak mohou o: vzniku evropské armády a společné obranné politice, brexitu, či o podobě Evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020.

Regionální semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol, přičemž ti nejaktivnější budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě.

Program regionálního semináře

8:15 - 8:30       Prezence účastníků

8:30 - 10:00       Uvítání účastníků, představení projektu, interaktivní představení okruhů - Evropská integrace/ Česká republika v EU/  Instituce a rozhodování v EU

10:00 - 10:15       Přestávka

10:15 – 12:30      Simulované jednání evropských institucí

12:30 - 13:00       Oběd

13:00 - 14:15       Simulované jednání evropských institucí

14:15 - 14:30       Přestávka

14:30 - 16:00       Strukturovaný dialog s mládeží (diskuse s politiky, úředníky a odborníky)

16:00 - 16:15       Zakončení semináře, předání cen účastníkům

od 16:15               Možnost prohlídky prostor místa konání semináře (krajský/obecní úřad)