Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Regionální semináře

Jednodenní regionální semináře se uskuteční v průběhu října, listopadu a prosince 2019 v těchto městech v České republice:

Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou hlavních částí:

  • zjednodušená simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu

  • debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života

Tři nejúspěšnější účastníci z části semináře věnované simulaci Rady EU a Evropského parlamentu vyhrají hodnotné ceny a získají diplom. Nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na pětidenní modelové zasedání institucí EU v Žilině, které se uskuteční během druhé poloviny ledna 2020.

Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář.

Přihlašovat se na regionální semináře je možné prostřednictvím přihlašovacího fomuláře v sekci "přihláška" (po vybrání místa konání semináře na mapě).

Agendu, které se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci. Debatovat mohou o: Nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody, anebo o Směrnici o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb.

Regionální semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol.

Program regionálního semináře

8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 9:45 Uvítání účastníků, představení agendy jednání, shrnutí jednacího řádu
9:45 – 11:15 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
11:15 – 11:30 Přestávka
11:30 – 13:00 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
13:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:30 Společné jednání výboru EP a Rady EU
14:30 – 14:45 Přestávka
14:45 – 16:00 Debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života
16:00 Vyhlášení nejlepších účastníků, předání cen a diplomů, zakončení semináře

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.