Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

O projektu

 

Projekt „Rozhoduj o Evropě“ je kombinací setkání mládeže, interaktivních seminářů, simulace modelového zasedání institucí Evropské unie a konference. Projekt je zaměřený na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních tématech spojených s jejich životem ve společné Evropě a na vzájemný dialog mladých lidí s politiky a dalšími lidmi s rozhodovací pravomocí ohledně těchto témat. Projekt, určený středoškolským studentům všech typů škol z celé České republiky a Slovenska, zároveň přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie mladým lidem z obou zemí.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění, zejména s ohledem na dění celoevropské, a zároveň zapojit více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme i o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejenom v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska.

Projekt sestává z více aktivit, které představují pro účastníky unikátní kombinaci informované debaty s lidmi s politiky a dalšími lidmi s rozhodovací pravomocí doprovázenou simulací institucí EU.

První aktivitou je mezinárodní česko-slovenské setkání mládeže „Rozhoduj o Evropě: začínáme“, které se uskutečnilo v Brně (25. – 27. listopadu 2016). Součástí tohoto setkání bylo více aktivit neformálního vzdělávání zaměřených na poznání jednotlivých aspektů členství v EU a dialog s lidmi s rozhodovací pravomocí.

Na listopadové setkání navazují jednodenní regionální semináře (od ledna do června 2017), ve všech českých a slovenských krajích. Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze tří interaktivních částí – představení EU a jejích institucí; zjednodušená simulace Rady EU; dialog s osobami s rozhodovací pravomocí.

Hlavní část projektu představuje pětidenní simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu v Brně (18. - 22. září 2017) za účasti vybraných osob s rozhodovací pravomocí doprovázené diskusemi s nimi. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a studenti se tak hravou formou seznámí s rozhodováním na evropské úrovni.

Na závěr celého projektu se v listopadu v Bratislavě uskuteční závěrečná konference, na které budou představeny výsledky projektu.

Projekt byl pro roky 2016 a 2017 podpořen z programu Erasmus+ a realizuje jej česká nezisková organizace EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku. Dalšími partnery projektu jsou: Konrad Adenauer Stiftung; Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží (Česká republika) a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika.