Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Fáze projektu

Aktivita č. 1 Rozhoduj o Evropě: začínáme (Brno, 25. – 27. listopadu 2016)

  • Úvodní setkání mládeže, jehož součástí bylo více aktivit neformálního vzdělávání zaměřených na poznání jednotlivých aspektů členství v EU a dialog s lidmi s rozhodovací pravomocí.

Aktivita č. 2 Regionální semináře (13 v ČR, 8 na Slovensku; leden až červen 2017)

  • Jednodenní regionální semináře ve všech českých a slovenských krajích za účasti průměrně 30 středoškoláků realizované na pro studenty netradičním místě (obecní úřad, či krajský úřad). Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze tří částí – představení EU a jejích institucí; zjednodušená simulace Rady EU; dialog s osobami s rozhodovací pravomocí. 

Aktivita č. 3: Rozhodujeme o Evropě (Brno, 18. -. 22. září 2017)

  • Vyvrcholení celého projektu – pětidenní simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu za účasti vybraných osob s rozhodovací pravomocí doprovázené diskusemi s nimi. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a studenti se tak hravou formou seznámí s rozhodováním na evropské úrovni. Výběr účastníků proběhne po realizaci regionálních workshopů, kdy počítáme zejména s účastí těch, kteří se zúčastnili regionálních workshopů. Účastníci se budou krom simulace samotné účastnit diskusí s osobami s rozhodovací pravomocí z místní, krajské, celostátní a evropské úrovně a budou realizovány aktivity, které navážou na diskusní části s osobami s rozhodovací pravomocí v regionech. 

Aktivita č. 4: Závěrečná konference (Bratislava, podzim 2017)

  • Počítáme s realizací závěrečné konference, na které budou představeny výsledky projektu. Součástí budou i prezentace mladých účastníků předchozích částí a závěry jejich debat s politiky a s dalšími lidmi s rozhodovací pravomocí. Pozváni na tuto konferenci budou i zástupci adresátů výstupů předchozích částí projektu (orgánů či institucí na které směřují doporučení z řad mladých lidí