Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Fáze projektu

1. Mezinárodní česko-slovenské setkání mládeže „Rozhoduj o Evropě: začínáme“ (1. - 3. července 2019)
  • Setkání je určené zejména účastníkům projektu z minulých ročníků. Připraven je bohatý a různorodý program sestávající z celé řady aktivit neformálního vzdělávání a setkání se zajímavými hosty. Účastníci budou mít zároveň jedinečnou příležitost stát se členy týmu, který bude připravovat nový ročník projektu!
2. Regionální semináře (12 v České republice, 8 na Slovensku; říjen, listopad a prosinec 2019)
  • Jednodenní regionální semináře ve 12 městech České republiky a 8 městech Slovenska určené středoškolákům ze všech typů škol. Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou částí – zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu a debaty s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života.Tři nejúspěšnější účastníci simulace Rady EU a Evropského parlamentu získají hodnotné ceny a nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na pětidenní modelové zasedání institucí EU na Slovensku. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní!
3. Modelové zasedání institucí EU (Slovensko, leden 2020)
  • Vyvrcholení celého projektu - pětidenní modelové zasedání institucí EU za účasti významných hostů, které tentokrát proběhne na konci ledna roku 2020 Slovensku. Modelové zasedání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti významných hostů z řad politiků a odborníků. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a studenti se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni. Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Účastníci budou vybíráni na základě eseje, který napíší na jedno ze dvou zadaných témat.
4. Závěrečná konference (Česká republika, březen 2020)
  • Jednodenní konference, na které sami účastníci představí politikům a odborníkům výstupy ze všech předchozích fází projektu.