Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Zlín debatoval nad Evropskou unií

Zlín, 26. 9. 2012 Moderní zlínské Gymnázium Lesní čtvrť hostilo další z řady interaktivních přednášek projektu Rozhoduj o Evropě. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí o Evropské Unii zajímavou formou a podnítit studenty k vyššímu zájmu o dění v Evropské unii i kolem sebe.

Na semináři se sešlo zhruba 50 studentů ze společenskovědných seminářů vyučovaných na gymnáziu, kteří se z části již s Evropskou unií seznámili v rámci výuky, proto se základní prezentace mohla rozšířit ještě o další aspekty fungování současné Evropské Unie, a studenti diskutovali i o její možné budoucnosti a aktuálních problémech. Na konci došlo i na otázku přistoupení Turecka, v níž ovšem studenti zaujímali k přijetí spíše zdrženlivý postoj.

Regionální seminář je jen jednou z částí celého projektu. Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě má za cíl zvýšit povědomí o Evropské unii a rozhodovacích procesech institucí EU. Díky interaktivním seminářům realizovaných v krajích České republiky bude umožněno studentům středních škol nahlédnout pod pokličku Evropské unie. Projekt vyvrcholí závěrečným zasedáním – simulací Rady EU a Evropského parlamentu, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 8. až 11. listopadu. Hlavním smyslem simulace je získání nových informací, ale díky netradiční metodě vzdělávání také osobnostní rozvoj, zlepšení prezentačních a vyjednávacích schopností účastníků, jimiž jsou taktéž středoškolští studenti.

Zpět