Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Závěrečné shrnutí projektu Rozhoduj o Evropě

Poslední dny roku 2012 jsou před už přímo před námi a s nimi se blíží i naprostý závěr celého letošního projektu Rozhoduj o Evropě. Prosincové dny byly věnovány evaluaci a tak mi dovolte začít s právě s ní. Jsme velice potěšeni výsledky, neboť například zvýšení vědomostí o EU bylo touto simulací Model EU dosaženo téměř bez výhradně.

 

 

 

Letošní 6. ročník projektu byl rozčleněn do tří fází:

  • Seminář pro středoškolské učitele
  • Regionální interaktivní semináře
  • Závěrečná simulace 

Termín realizace

7. – 8. 11. 2012

Září – říjen 2012

8. - 11. 11. 2012

Aktivita

Seminář pro učitele

Regionální semináře

Závěrečná simulace

 Seminář pro středoškolské učitele

7. – 8. června 2012

První částí projektu byl seminář pro středoškolské pedagogy, jehož cílem bylo vtáhnout tuto cílovou skupinu do podílu na celém projektu. Učitelé měli po dva dny možnost pod dohledem odborníků z Univerzity Palackého získávat poznatky a materiály k lepší a interaktivní výuce evropské problematiky na svých školách.

Seminář se zaměřil nejen na zdroje informací, ze kterých mohou učitelé dále čerpat, ale také byly rozebrány vybrané aktuální problémy, které Evropská unie řeší. Seminář se tak také zaměřil například na aktuální dluhovou krizi eurozóny.

Nedílnou součástí aktivit během semináře byla i prezentace projektu Rozhoduj o Evropě a podzimního modelového zasedání. Většina učitelů byla s průběhem semináře spokojena a přislíbila účast svou i svých studentů.

Seminář proběhl v Olomouci v nově otevřeném hotelu IBIS Olomouc Centre. Po jeho skončení proběhlo také informativní setkání projektového týmu, kde byly domluveny a rozděleny aktivity na další projektové období.

 

tl_files/roe/DATA/upload/novinky_fotogalerie/zaverecne-shrnuti-projektu-rozhoduj-o-evrope/IMG_0145.JPG

Interaktivní regionální semináře

září – říjen 2012

Interaktivní regionální semináře v letošním ročníku zavítaly do většiny krajských měst v České republice.  Celkově se tak uskutečnilo 12 seminářů, jejichž cílovou skupinou byli středoškolští studenti. Jejich účelem bylo poskytnout základní vhled do Evropské unie. Obsahem tak byly informace o vzniku Evropských společenství, historii a rozšiřování. Současně se také seminář věnoval aktuálním problémům - krizi v EU či dluhům členských států.

Koncepce seminářů se lišila od standardních přednášek. Snahou bylo co nejvíce zaangažovat posluchače, a proto byl výklad propojován s dotazy tak, aby sami studenti byli po celou dobu zapojeni a spoludotvářeli obsah semináře. Účastníci si také vyzkoušeli jak komplikované je na evropské úrovni dosáhnout kompromisu – krátce simulovali jednání Rady EU.

Jedním ze smyslů seminářů bylo také seznámit posluchače s dalšími fázemi projektu „Rozhoduj o Evropě“. Posluchačům byla nabídnuta možnost reálně si vyzkoušet simulaci orgánů EU na zasedání v Olomouci, které je vrcholem celého projektu.

Všechny semináře byly vedeny vysokoškolskými studenty či pracovníky vysokých škol, zabývající se evropskými studiemi. Dohromady se seminářů zúčastnilo 465 studentů.

 

tl_files/roe/DATA/upload/novinky_fotogalerie/Regionalni seminare/548676_454323244619919_1531123374_n.jpg

Závěrečná simulace

8. – 11. listopadu 2012

Vyvrcholením celého projektu se stala závěrečná čtyřdenní simulace v Olomouci. Celkem přijelo 70 účastníků, z toho 27 simulovalo jednání Rady EU a 43 zastupovalo politické skupiny v Evropském parlamentu. Tito středoškolští studenti byli vybrání na základě svých přihlášek odbornou komisí. Modelové zasedání probíhalo v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ubytováni pak byli účastníci i modelový tým na hotelu Flora Olomouc.

Přivítání účastníků proběhlo v aule Právnické fakulty. Za Univerzitu Palackého přivítal studenty prorektor pro vnější pro komunikaci a další vzdělávání Michal Malacka, proděkan PF UP pro studium Filip Ščerba a vedoucí projektu a zároveň také vedoucí katedry politologie a společenských věd PF UP Robert Zbíral. Jménem společnosti Eutis, o. p. s. a za projektový tým pak promluvili koordinátoři projektu Ondřej Mocek a Libor Fůs. K účastníkům promluvil také absolvent právnické fakulty a nyní vedoucí oddělení pro legislativní proces EU Úřadu vlády Jiří Lenfeld.

Pro letošní model byla vybrána k projednání tři témata. Jednalo se o posílení dohledu nad stavy rozpočtů, směrnici o energetické účinnosti a pravidla pro přímé platby zemědělcům. Před samotným jednáním přišli tato témata studentům představit odborníci – Ing. Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu, Ing. Květoslava Mazalová ze Státního zemědělského intervenčního fondu a Ondřej Prachař z Ministerstva financí ČR. Kromě klasické přednášky měli studenti možnost také pokládat vlastní otázky, čehož využili.

Jednání Rady EU i Evropského parlamentu byli také přítomni zástupci Evropské komise, kteří objasňovali její stanoviska k daným návrhům a zároveň se snažili dopomáhat vytváření kompromisu na půdě této instituce. V Evropském parlamentu si pak studenti volili své zpravodaje, kteří mimo jiné referovali o postupu v parlamentu právě Radě EU.

Čtyřdenní diplomatický maraton byl slavnostně zakončen společným zasedáním obou institucí, kde byly studenům rozdány diplomy a třem vybraným také ocenění za vynikající účast.

 

tl_files/roe/DATA/upload/novinky_fotogalerie/zaverecne-shrnuti-projektu-rozhoduj-o-evrope/DSC04989.JPG

tl_files/roe/DATA/upload/novinky_fotogalerie/zaverecne-shrnuti-projektu-rozhoduj-o-evrope/DSC05026.JPG

 

Projekt byl realizován za podpory programu Jean Monnet Evropské komise a Konrad Adenauer Stiftung.

V neposlední řadě děkujeme také sponzorům a partnerům projektu – Hotel IBIS Olomouc Centre, Hotel Flora Olomouc.

 

Děkujeme všem, kteří se do letošního projektu zapojili a doufáme, že se zase brzy shledáme na této nebo jiné akci.

Krásné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku.

Za celý projektový tým přeje

Ondřej Mocek

tl_files/roe/DATA/upload/novinky_fotogalerie/zaverecne-shrnuti-projektu-rozhoduj-o-evrope/SDC13874.JPG

Zpět