Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Zápisy z diskusních aktivit na seminářích v regionech

Praha, Brno, 6. 1. 2020 - V průběhu října, listopadu a prosince loňského roku proběhlo napříč Českou republikou celkem 12 regionálních seminářů projektu “Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky”. Nedílnou součástí každého z regionálních seminářů, kterých se zúčastnilo více než 350 středoškoláků byla i diskusní aktivita strukturovaného dialogu s mládeží, tedy diskuse účastníků semináře s odborníky, politiky či úředníky. S takřka 40 hosty diskutovali mladí lidé o různých tématech, která si přímo na semináři zvolili ze tří hosty nabízených možností. S pozvanými hosty tak měli možnost debatovat o celé řadě celospolečenských, ale i lokálních problémů (a zároveň hledat jejich řešení). Přečtěte se zápisy ze všech 12 diskusí v krajských městech České republiky.

Zápisy z diskusních aktivit na regionálních seminářích:

1. Pardubice 14. 10. 2019 - zápis
2. Praha 16. 10. 2019 - zápis
3. České Budějovice 22. 10. 2019 - zápis
4. Plzeň 23. 10. 2019 - zápis
5. Karlovy Vary 24. 10. 2019 - zápis
6. Hradec Králové 6. 11. 2019 - zápis
7. Brno 11. 11. 2019 - zápis
8. Jihlava 18. 11. 2019 - zápis
9. Ostrava 25. 11. 2019 - zápis
10. Ústí nad Labem 29. 11. 2019 - zápis
11. Liberec 2. 12. 2019 - zápis
12. Olomouc 9. 12. 2019 - zápis

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Zpět