Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

V Plzni se rozhodovalo o Evropě

Celý seminář se uskutečnil v krásné budově plzeňského gymnázia na Mikulášském náměstí, kam zavítali i studenti z Církevního gymnázia Plzeň. Po prezentaci, kdy plzeňští gymnazisté projevili to, že jim nejsou evropské záležitosti cizí, se část středoškoláků vžila do rolí ministrů zahraničních věcí jednotlivých členských států EU a debatovala o přistoupení Turecka k Evropské unii. Bylo vidět, že se mnohým studentům role ministrů líbí a velmi si ji užívali.

Regionální seminář je jen jednou z částí celého projektu. Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě“ má za cíl zvýšit povědomí o Evropské unii a rozhodovacích procesech institucí EU. Díky interaktivním seminářům realizovaných v krajích České republiky bude umožněno studentům středních škol nahlédnout pod pokličku Evropské unie. Projekt vyvrcholí závěrečným zasedáním – simulací Rady EU a Evropského parlamentu, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 8. až 11. listopadu. Hlavním smyslem simulace je získání nových informací, ale díky netradiční metodě vzdělávání také osobnostní rozvoj, zlepšení prezentačních a vyjednávacích schopností účastníků, jimiž jsou taktéž středoškolští studenti.

Zpět