Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Studenti z Česka a Slovenska rozhodovali o Evropě

Olomouc, 13. 11. 2011:  Ve dnech 10. – 13. listopadu probíhalo v Olomouci zasedání Rady Evropské unie. Ministryně a ministři sice zůstali ve svých členských zemích, ale více než zdárně je zastoupili studenti středních škol ze všech koutů České a Slovenské republiky.
 
Celkem dvacet sedm středoškoláků z České a Slovenské republiky přijelo ve čtvrtek 10. listopadu do Hanácké metropole jednat o Evropě. V reprezentativních prostorách olomouckého hotelu Flora se odehrálo simulované zasedání Rady Evropské unie. Jak uvádí Radim Kašpar, marketingový manažer projektu: „Cílem tohoto projektu byla podpora neformálního vzdělávání mezi studenty. Simulovaná zasedání představují jeden z nejefektivnějších způsobů, jak získat nové informace a zlepšit si tzv. měkké dovednosti. Studenti si v průběhu jednání otestovali nejen své prezentační a diplomatické schopnosti, ale také práci v týmu a své vědomosti.“ Organizační tým projektu chtěl přiblížit celé jednání co nejvíce realitě. O tom svědčila také přítomnost fiktivních novinářů a lobbyistů, kteří se snažili do celého procesu jednání aktivně zapojit a v případě lobbyistů i ovlivnit postoje jednotlivých zástupců.

„Studenti v letošním roce jednali o dvou legislativních návrzích. První návrh se týkal problematiky nakládání s vyhořelým a radioaktivním odpadem. Druhým návrhem bylo nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.“, přiblížil obsahovou náplň jednání Martin Pustaj (předseda Evropské komise modelu). Zasedání bylo doplněno také nutností reagovat na imaginární vojenský spor mezi Kyprem a Tureckem. „Ministryně a ministři vyjádřili jasnou podporu Kypru a v případě nutnosti nevyloučili také vojenskou pomoc“, dodává Pustaj.        

Celý čtyřdenní program byl završen nedělním závěrečným hlasováním. Zatímco u otázky Kypru a radioaktivního odpadu došli účastníci ke kompromisu, návrh o roamingových službách nebyl přijat a zůstává předmětem dalšího jednání. Projekt následně slavnostně zakončil primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný a předal nejúspěšnějším účastníkům hodnotné ceny.  

Simulované zasedání Rady Evropské unie bylo vyvrcholením projektu „Rozhoduj o Evropě: S regiony o Evropě“ a jednalo se již o pátý ročník tohoto projektu. Celému projektu předcházelo celkem jednadvacet interaktivních seminářů, které se uskutečnily po celém území obou republik pro vybrané žáky středních škol. Během nich došlo k představení Evropské unie a jejího fungování. Důraz byl kladen na atraktivní pojetí, interaktivitu a aktuální informace.

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie z programu Mládež v akci a nadace Konrad Adenauer Stiftung. Záštitu nad projektem převzal osobně primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný. Realizátorem projektu je EUTIS, o.p.s. a partnery Centrum pre europsku politiku, Městský parlament dětí a mládeže Brno a Regionálné centrum Košice. Za podporu děkujeme také společnosti Gold Office s.r.o., Student Agency, s.r.o. a Olomouckému večerníku. Bližší informace o projektu: www.rozhodujoevrope.cz 

 

Kontakt:
Radim Kašpar
Marketingový manažer projektu
Tel.: +420732559502

Zpět