Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Seminár v Rimavskej Sobote na pôde Obchodnej Akadémie

Po seminári v Krupine, sa projektový tím presunul do Rimavskej Soboty. Na pôde Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote prebehol regionálny seminár Rozhoduj o Európe, ktorého sa zúčastnilo viac ako tridsať žiakov so svojimi pedagógmi, ktorí reprezentovali svoje školy. Žiaci venovali veľkú pozornosť interaktívnej prezentácii, pri ich otázkach bol cítiť ich záujem o európske dianie. Projekt Rozhoduj o Európe je informačno-vzdelávacím projektom, ktorého účel spočíva vo zvýšení informovanosti žiakov stredných škôl o európskej integrácii. Jeho cieľom je oživenie vyučovania o EÚ na stredných školách. V praxi to dosahujeme pomocou interaktívnej prezentácie, ako aj poskytnutím príležitosti žiakom stredných škôl vyjadriť svoj názor v rámci otvoreného dialógu.

Túto možnosť žiaci využili v štruktúrovanom dialógu, v ktorom predstavili nimi vnímané problémy či už v obci, v regióne, v štáte alebo na nadnárodnej úrovni. Žiakov trápilo znečistené prostredie mesta a nedostatok financií na opravu stredných škôl. Poukázali nato, že obci chýbajú eurofondy, ktorými by sa tieto problémy odstránili. Nezamestnanosť v regióne bola ďalším vážnym problémom, ktorý by žiaci riešili získaním slovenských investorov, v ktorých vidia potenciálnu možnosť na zníženie nezamestnanosti. Avšak bolo im vysvetlené, že zahraničný investori nie sú hrozbou, naopak môžu byť rovnako dobrí alebo aj lepší ako domáci investori. Netreba sa pozerať na pôvod investora, dôležitejšie sú jeho reálne výsledky.

V poslednej časti seminára si žiaci na vlastnej koži vyskúšali, aké je to byť ministrom reprezentujúcim záujmy svojej vlastnej krajiny na zasadnutí Rady ministrov. Témou ich simulovanou schôdze boli sankcie EÚ voči Rusku. Každá členská krajina musela vyjadriť svoju pozíciu k danému návrhu, na záver diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu. Študenti, ktorí boli najviac aktívni a patrične preukázali dostatočné argumenty v rámci návrhu boli na záver odmenení. 

 

 

Autor: Andrea Klimčová

Zpět