Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Rozhoduj o Evropě pokračuje v nové podobě! Tentokrát společně v České republice a na Slovensku

Brno,27. 9. 2016 Po velmi úspěšném loňském ročníku realizovaném na Slovensku se vzdělávací projekt “Rozhoduj o Evropě” vrací v zásadně pozměněné podobě i do České republiky. Tentokrát bude celý projekt zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních tématech spojených s jejich životem ve společné Evropě a na vzájemný dialog mladých lidí s lidmi s rozhodovací pravomocí ohledně těchto témat. Projekt zároveň přiblíží rozhodovací proces na úrovni Evropské unie mladým lidem v České republice a na Slovensku. 

První ročník projektu s názvem „Rozhoduj o Evropě“ se uskutečnil již v roce 2008 v Olomouci a od té doby se středoškoláci v rolích evropských politiků do tohoto města pravidelně vraceli až do roku 2012. Na základě poptávky ze strany slovenských středních škol se EUTIS podílel na přípravě prvního slovenského ročníku projektu organizovaného Centrem pre európsku politiku, který vyvrcholil modelovým zasedáním institucí EU v Trenčianských Teplicích. Do celého projektu se zapojilo celkem 106 škol a 582 studentů, což projekt zařadilo mezi vůbec největší akce určené slovenským středoškolákům. 

Aktuální ročník „Rozhoduj o Evropě“ v inovované podobě bude zahájen na konci listopadu v Brně (25. až 27. 11.) setkáním mládeže z obou zapojených zemí. Součástí programu bude více aktivit neformálního vzdělávání zaměřených na poznání jednotlivých aspektů členství v EU (zejména s ohledem na potřeby mladých lidí) a debaty s lidmi s rozhodovací pravomocí. Následovat bude celkem 21 jednodenních regionálních interaktivních workshopů. Ty se od ledna do června příštího roku uskuteční ve všech regionech České republiky a Slovenska a naváže na ně vyvrcholení celého projektu – vícedenní simulované jednání institucí Evropské unie za účasti osob s rozhodovací pravomocí pro vybrané účastníky předchozích fází projektu. Výsledky projektu budou následně prezentovány na závěrečné konferenci v Bratislavě. 

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a bratislavským Centrem pre európsku politiku. Během uplynulých ročníků jej podpořilo několik významných institucí jako např. Evropský parlament, Úřad vlády České republiky, Zastoupení Evropské komise v České republice, Univerzita Palackého, Konrad Adenauer Stiftung a další.

Projekt Rozhoduj o Evropě byl podpořen z programu Erasmus+. 

Zpět