Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Regionální semináře úspěšně pokračují v Hradci Králové

4.10.2012: Hradec Králové, 3. 10. 2012 Na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se uskutečnil další ze série regionálních seminářů, pořádaný v rámci projektu Rozhoduj o Evropě. Studenti královéhradeckého gymnázia, kterých přišlo více než padesát, se během něj dozvěděli více nejen o historii evropské integrace a základním institucionálním nastavení Evropské unie, ale i o současném právním rámci či osobnostech spojených s tímto procesem.

Seminář se uskutečnil v reprezentačních prostorách RegioCentra na Pivovarském náměstí, kam zavítali studenti z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové spolu se svými kantory. Padesát dva studentů se zde aktivně zapojilo do interaktivně vedeného semináře, přičemž velkým přínosem nejen pro studenty, ale i pro jejich kantory, se stala praktická zkušenost s vyjednáváním, kterou byla závěrečná simulace přístupových vyjednávání EU o Turecku, jež studentům poskytla pohled na komplexnost této otázky. Přes počáteční ostýchavé postoje k této problematice debata na toto téma postupně gradovala. Studenti Gymnázia se rolí ministryň a ministrů zahraničních věcí jednotlivých členských států EU zhostili s grácií a zaníceně hájili své národní zájmy. Dostáli tak plně reprezentativnosti prostor, ve kterých se seminář konal.

Regionální seminář je jen jednou z částí celého projektu. Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě“ má za cíl zvýšit povědomí o Evropské unii a rozhodovacích procesech institucí EU. Díky interaktivním seminářům realizovaných v krajích České republiky bude umožněno studentům středních škol nahlédnout pod pokličku Evropské unie. Projekt vyvrcholí závěrečným zasedáním – simulací Rady EU a Evropského parlamentu, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 8. až 11. listopadu. Hlavním smyslem simulace je získání nových informací, ale díky netradiční metodě vzdělávání také osobnostní rozvoj, zlepšení prezentačních a vyjednávacích schopností účastníků, jimiž jsou taktéž středoškolští studenti.

Zpět