Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Projekt Rozhoduj o Evropě vstoupil do další fáze

Brno, 27. 1. 2017 Prvními regionálními semináři nového ročníku projektu Rozhoduj o Evropě v České republice a na Slovensku vstoupil projekt do své další fáze. První regionální seminář se uskutečnil v pondělí 23. 1. 2017 v Brně a ve čtvrtek 26. 1. 2017 na něj navázal seminář v Bratislavě.

Brněnského semináře, který se konal v prostorách Společenského sálu radnice Brno-střed se zúčastnilo 24 studentů středních škol z Brna, Vyškova a Znojma. Po úvodním přivítání a představení projektu od Angeliky Gergelové z Eurocentra Brno a Michaela Murada z EUTISu probíhal brněnský seminář ve třech blocích. V tom prvním se účastníci seznámili se základními informacemi z historie evropské integrace, s fungováním evropských institucí a s přistupováním České republiky do EU. Aktivity tohoto bloku probíhaly interaktivní formou, v rámci které více hovořili mladí lidé než samotní lektoři.

Během druhého bloku mohli účastníci semináře získané informace zužitkovat a více jim porozumět během simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu. Tématem jednání, které si dopředu sami zvolili, byl návrh deklarace k vytvoření společné evropské armády. Deklaraci po několika pozměňovacích návrzích nakonec společné jednání Rady a Evropského parlamentu nepřijalo. Mladí lidé si však informace z úvodu vyzkoušeli v realitě jednání institucí, což pozitivně ohodnotili i v následující evaluaci.

Posledním, třetím blokem semináře, byl strukturovaný dialog. Během něj měli účastníci možnost diskutovat o tématech, která je zajímají na místní/regionální, celonárodní a evropské úrovni. Zapojenými osobami s rozhodovací pravomocí pro jednotlivé úrovně byli Martin Landa, starosta městské části Brno-střed, Michael Murad z EUTISu a Angelika Gergelová z Eurocentra Brno. Dialog přinesl více hodnotných výstupů, které budou postoupeny Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží.

Program bratislavského semináře, kterého se zúčastnilo přes 30 studentů, byl obdobný. Dokonce i zde si přihlášení účastníci zvolili jako agendu pro své jednání stejné téma jako účastníci semináře v Brně. Zásadním rozdílem oproti brněnskému semináři ale bylo to, že zde studenti po několika úpravách společnou deklaraci k vytvoření společné evropské armády přijali.

Fotografie z brněnského semináře si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Na úspěšném průběhu obou seminářů se shodli jak účastníci, tak projektový tým, který se těší na zbývajících 13 seminářů v České republice a 7 na Slovensku.

Projekt realizuje o.p.s. EUTIS ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku.  Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika.

Autor: Michael Murad, michael.murad@eutis.cz

Zpět