Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Projekt „Rozhoduj o Evropě“ uspěl v grantovém řízení programu Jean Monnet

alt

Obecně prospěšná společnost EUTIS prohloubila svou spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého a díky společnému úsilí získal projekt „Rozhoduj o Evropě“ grant programu Jean Monnet, konkrétně v klíčové aktivitě Informační a výzkumné činnosti pro „Učení o EU ve škole“. Cílem celé výzvy je zvýšení úrovně obecných znalostí o Evropské unii, jejích politikách a jejích orgánech, a zmenšit tak zvětšující se propast mezi obyvateli a evropskými orgány, a dále vypracovat obsah pro učitele vyučující o EU na úrovni základních a středních škol a v odborném vzdělávání a přípravě. Cílovou skupinou letošního ročníku projektu jsou tedy nejen studenti středních škol, ale nově také pedagogičtí pracovníci, kteří budou v rámci celoživotního vzdělávání školení v oblasti výuky o EU. Náš projekt splnil všechny formální i odborné náležitosti a nyní tak může začít intenzivní přípravná fáze projektu. 

Jak uvádí jeden z hlavních koordinátorů projektu JUDr. PhDr. Robert Zbíral: „Pro Právnickou fakultu i celou Univerzitu Palackého je to velmi pozitivní zpráva. Pouze dvě instituce z České republiky uspěly v tomto grantovém řízení. Jde vidět, že je projekt velmi dobře koncipován a zúročily se zkušenosti z předchozích pěti ročníků“ Výsledky řízení potěšily také ředitele EUTIS, o.p.s: „Pro nás je to příjemná vánoční zpráva. Přidělení grantu dokládá, že naše práce má smysl a je kvalitní jak po organizační, tak i odborné stránce. Věřím, že se letos projekt posune opět o krůček dále.“ dodává Mgr. Reda Ifrah. 

Celá iniciativa programu Jean Monnet „Učení o EU ve škole“ představuje konkrétní odpověď Evropské komise na žádost Evropského parlamentu, která uvádí, že program celoživotního učení „by měl zahrnovat opatření na podporu občanské výchovy (výuku a učení) v oblasti evropského demokratického občanství včetně studia Evropy a Evropské unie na středních školách v členských státech EU“. Náš projekt tyto cíle plní a využívá unikátní metodu propracovaných modelových simulací institucí EU.

 

Kontakt:
Mgr. Radim Kašpar
Marketingový manažer
Tel.: +420732559502

Zpět