Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Projekt Rozhoduj o Evropě pokračoval semináři v Praze, Trnavě a Nitře

Brno, Bratislava 22. 2. 2017 Vzdělávací projekt Rozhoduj o Evropě pokračoval regionálními semináři v Praze, Trnavě a Nitře, které se uskutečnily ve dnech 15. až 17. února 2017. Těchto tří seminářů se zúčastnilo celkem takřka 90 studentů z různých středních škol, pro které byl připraven atraktivní program.

Pražský seminář proběhl ve středu 15. 2. v Evropském domě. Po úvodní práci ve skupinách, kdy dostali studenti za úkol s využitím připravených materiálů přípravu prezentace tří okruhů – historie evropské integrace, instituce EU a Česká republika v EU, se studenti vžili do rolí ministrů členských zemí EU a poslanců Evropského parlamentu a vyzkoušeli si naživo jednání těchto institucí. Tématem jednání byl tentokrát brexit, kdy po živé debatě došlo k poměrně těsnému schválení finálního znění deklarace Rady EU a Evropského parlamentu upravující budoucí podobu vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Třetí částí všech regionálních seminářů je strukturovaný dialog s mládeží a nejinak tomu bylo i v Praze, kdy s účastníky o problémech mladých lidí na místní, regionální, celostátní a evropské úrovni diskutovali Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6; Vladimír Hanáček, předseda Mladých lidovců; Vít Nejedlo z Úřadu vlády ČR a Kateřina Šustrová z o.p.s. EUTIS. Z diskusí vzešla celá řada výstupů, které budou postoupeny Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží. Fotografie ze semináře naleznete v naší fotogalerii.

Seminář v Trnavě se uskutečnil ve čtvrtek 16. 2. v zasedací místnosti Městského zastupitelstva města Trnava. Program byl obdobný jako v Praze, ale mezi přihlášenými účastníky převládl zájem o projednávání agendy vzniku společné evropské armády. I zde doprovázela přijetí deklarace podnětná výměna názorů mezi členskými státy, jejímž výsledkem bylo přijetí deklarace Rady Evropské unie vítající vznik společné evropské armády. Do strukturovaného dialogu s mládeží se v Trnavě zapojili Viera Žúborová z Katedry politologie Filozofické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě; Pavol Tomašovič, mluvčí města Trnava a Michael Murad z EUTISu.

V pátek 17. 2. pak tuto sérii regionálních seminářů zakončil regionální seminář v Nitře. Ten se konal v netradičních prostorách výstavního sálu Krajského osvětového střediska v Nitře. Jako agenda pro simulaci vyhrál v hlasování účastníků brexit. Strukturovaný dialog s mládeží v Nitře vedli Milan Belica, předseda Nitranského samosprávného kraje; Ján Vančo, zástupce primátora Nitry, Martin Čaja, vedoucí odboru strategických činností Úradu Nitranského samosprávného kraje a Tomáš Čižik z Centra pre európske a severoatlantické vztahy. Fotografie ze seminářů v Trnavě i Nitře si můžete prohlédnout ve fotogalerii na slovenské verzi webu projektu.

Projekt Rozhoduj o Evropě realizuje nevládní organizace EUTIS ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika.

Autor: Michael Murad, michael.murad@eutis.cz

Zpět