Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Pražští studenti debatovali o evropské integraci i o přistoupení Turecka k Evropské unii

Praha, 18. 9. 2012 V moderních prostorách Evropského domu ulici se sešli pražští středoškoláci, aby debatovali o aktuálních Evropské unie v rámci regionálního semináře projektu „Rozhoduj o Evropě“. Cílem této akce bylo nejen zvýšení povědomí o Evropské unii, ale i praktické seznámení s jednacími mechanismy Rady EU, tudíž se po interaktivní přednášce studenti vžili do role ministrů členských zemí EU a rozhodovali o vstupu Turecka do EU.  

Kvůli menšímu počtu studentů, kteří na seminář dorazili, se celá akce uskutečnila v komornějším duchu. Po prezentaci kde se studenti dozvěděli více o poválečné integraci Evropy, o institucích Evropské unie, či o legislativním procesu se všichni účastníci vžili do rolí ministrů zahraničních věcí jednotlivých členských států EU a debatovali o přistoupení Turecka k Evropské unii. Vyhrocená debata svědčila o tom, že bylo pro diskusi vybráno dostatečně kontroverzní téma, stejně tak jako o tom, že se studenti do svých nových rolí vžili.

Regionální seminář je jen jednou z částí celého projektu. Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě má za cíl zvýšit povědomí o Evropské unii a rozhodovacích procesech institucí EU. Díky interaktivním seminářům realizovaných v krajích České republiky bude umožněno studentům středních škol nahlédnout pod pokličku Evropské unie. Projekt vyvrcholí závěrečným zasedáním – simulací Rady EU a Evropského parlamentu, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 8. až 11. listopadu. Hlavním smyslem simulace je získání nových informací, ale díky netradiční metodě vzdělávání také osobnostní rozvoj, zlepšení prezentačních a vyjednávacích schopností účastníků, jimiž jsou taktéž středoškolští studenti.

Zpět