Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Ostrava hostila regionální seminář „Rozhoduj o Evropě“

Ostrava, 24. 9. 2012 Také na katedře Evropské integrace Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě se sešli středoškoláci, aby v rámci regionálního semináře projektu „Rozhoduj o Evropě“ diskutovali o historii i aktuálních otázkách Evropské unie. Kromě množství informací, které si studenti vyslechli, si také sami vyzkoušeli zodpovědnou úlohu ministrů reprezentující svou zemi při rozhodování o klíčových zahraničně-politických tématech jako je rozšiřování EU.

Regionální seminář je jen jednou z částí celého projektu. Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě má za cíl zvýšit povědomí o Evropské unii a rozhodovacích procesech institucí EU. Díky interaktivním seminářům realizovaných v krajích České republiky bude umožněno studentům středních škol nahlédnout pod pokličku Evropské unie. Projekt vyvrcholí závěrečným zasedáním – simulací Rady EU a Evropského parlamentu, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 8. až 11. listopadu. Hlavním smyslem simulace je získání nových informací, ale díky netradiční metodě vzdělávání také osobnostní rozvoj, zlepšení prezentačních a vyjednávacích schopností účastníků, jimiž jsou taktéž středoškolští studenti.

Zpět