Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Olomoučtí studenti se dozvěděli, jak rozhodovat o Evropě

Olomouc, 27. 9. 2012 Další z řady seminářů v rámci projektu Rozhoduj o Evropě se uskutečnil v budově olomouckého Magistrátu na Hynaisově ulici, přímo ve Velkém zasedacím sálu zastupitelstva. Seminář zahrnoval jak přednášku o Evropské unii, do které studenti aktivně vstupovali, tak simulované rozhodování Evropské rady o otázce přistoupení Turecka k Evropské Unii

 Na semináři se sešlo téměř padesát studentů ze středních škol z Olomouce a Přerova, kteří se zcela zjevně zúčastnili s dychtivou vidinou rozšíření svých znalostí o Evropské unii a jejím fungování. Prakticky po celou dobu přednášky se aktivně zapojovali a po uplynutí samotné prezentace dále pokračovali v debatách o fungování Evropské unie, jejích hodnotách a významu. Poté nadšeně přijali možnost přijmout identitu vrcholných představitelů členských států EU a jakožto státníci na zasedání Evropské rady prodiskutovávali otázku vstupu Turecka do EU. Po debatě, která následovala prezentaci jejich postujů bylo případné přijetí Turecka do EU schváleno téměř jednomyslně.

Regionální seminář je jen jednou z částí celého projektu. Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě má za cíl zvýšit povědomí o Evropské unii a rozhodovacích procesech institucí EU. Díky interaktivním seminářům realizovaných v krajích České republiky bude umožněno studentům středních škol nahlédnout pod pokličku Evropské unie. Projekt vyvrcholí závěrečným zasedáním – simulací Rady EU a Evropského parlamentu, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 8. až 11. listopadu. Hlavním smyslem simulace je získání nových informací, ale díky netradiční metodě vzdělávání také osobnostní rozvoj, zlepšení prezentačních a vyjednávacích schopností účastníků, jimiž jsou taktéž středoškolští studenti.

Zpět