Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Liberečtí studenti měli možnost debatovat o Evropě

Liberec, 3.10.2012 Možnosti vyslechnout si interaktivní přednášku o Evropské unii a dále na evropské téma diskutovat využilo několik desítek studentů ze středních škol Libereckého kraje. Konala se tu další z řady přednášek cyklu Rozhoduj o Evropě, již tradičně na Krajském úřadě Libereckého kraje.
 
Pro studenty byla nejprve připravena interkativní přednáška o Evropské Unii, která byla přímo koncipovaná na aktivní zapojení studentů do probíraného tématu. Poté měli studenti možnost debatovat nad současným stavem a problémy Evropské unie, což bylo nakonec zakončeno diskusí a hlasováním o připojení Turecka k Evropské Unii. 

 

Regionální seminář je jen jednou z částí celého projektu. Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě má za cíl zvýšit povědomí o Evropské unii a rozhodovacích procesech institucí EU. Díky interaktivním seminářům realizovaných v krajích České republiky bude umožněno studentům středních škol nahlédnout pod pokličku Evropské unie. Projekt vyvrcholí závěrečným zasedáním – simulací Rady EU a Evropského parlamentu, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 8. až 11. listopadu. Hlavním smyslem simulace je získání nových informací, ale díky netradiční metodě vzdělávání také osobnostní rozvoj, zlepšení prezentačních a vyjednávacích schopností účastníků, jimiž jsou taktéž středoškolští studenti.

 

Zpět