Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Karlovarští středoškoláci by rozhodnutí o Turecku odložili do vyřešení statusu Kypru

Karlovy Vary, 26. 9. 2012 V reprezentativních prostorách sálu zastupitelstva Karlovarského kraje se uskutečnil další ze série regionálních seminářů projektu Rozhoduj o Evropě. Cílem této akce bylo nejen zvýšení povědomí o Evropské unii, ale i praktické seznámení se s jednacími mechanismy Rady EU. Po přednášce se tak studenti vžili do rolí ministrů členských zemí EU a rozhodovali o vstupu Turecka do EU.  

Seminář, kterého se zúčastnilo přibližně 40 studentů z Karlových Varů, měl obdobný průběh jako další semináře v ostatních regionech. Po úvodních slovek Ing. Kateřiny Turčinové z karlovarského Eurocentra a přednáškové části následovala simulace jednání Rady EU, kdy studenti jakožto zástupci jednotlivých členských států EU diskutovali o přistoupení Turecka. Tato otázka se ukázala jako stále aktuální a mezi studenty vyvolala vyhrocenou debatu. V omezeném čase, který byl na simulace vyčleněn, bylo takřka nemožné uzavřít konsensuální rozhodnutí, tudíž jeho přijetí studenti, respektive ministři, odložili.

Regionální seminář je jen jednou z částí celého projektu. Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě má za cíl zvýšit povědomí o Evropské unii a rozhodovacích procesech institucí EU. Díky interaktivním seminářům realizovaných v krajích České republiky bude umožněno studentům středních škol nahlédnout pod pokličku Evropské unie. Projekt vyvrcholí závěrečným zasedáním – simulací Rady EU a Evropského parlamentu, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 8. až 11. listopadu. Hlavním smyslem simulace je získání nových informací, ale díky netradiční metodě vzdělávání také osobnostní rozvoj, zlepšení prezentačních a vyjednávacích schopností účastníků, jimiž jsou taktéž středoškolští studenti.

Zpět