Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Jihomoravští studenti směrnici neschválili

Brno, 21. 10. 2018 Za účasti více než 40 středoškoláků z různých koutů Jihomoravského kraje proběhl v úterý 9. 10. 2018 v Brně první regionální seminář letošního ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Moravská metropole je již tradičně místem, kde je celý projekt zahajován.

Během přihlašování rozhodli sami účastníci o projednávané agendě, kterou byla snaha omezit používání jednorázových plastových výrobků prostřednictvím směrnice. Tato agenda je na půdě institucí Evropské unie řešena i ve skutečnosti a bylo vidět, že na mnoha opatřeních vedoucích k omezení používání plastů se jak členské státy, tak poslanci Evropského parlamentu nemohou shodnout. Svědčí o tom i to, že pozměňovací návrhy odsouhlasené Evropským parlamentem byly Radou EU složenou z jihomoravských středoškoláků zamítnuty. Na dalších 10 regionálních seminářích letošního ročníku projektu máte možnost vyzkoušet si, jak byste o legislativních návrzích Komise hlasovali vy.

Na simulaci jednání Rady EU a Evropského parlamentu navazovala diskuse s pozvanými hosty. Středoškoláci měli možnost diskutovat s Janem Vitulou, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje, Martinem Hrabálkem z Ústavu teritoriálních studií (FRRMS, Mendelova univerzita v Brně) a s Lucienem Rozprýmem z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii.


Zpět