Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Více než polovina regionálních seminářů v České republice je za námi

Brno, 17. 4. 2017 V rámci česko-slovenského projektu Rozhoduj o Evropě se v České republice uskutečnilo již osm regionálních seminářů. Semináře v Brně, Praze, Pardubicích, Jihlavě, Plzni, Českých Budějovicích, Opavě a Olomouci byly určeny středoškolským studentům, pro které byl připraven různorodý program zahrnující představení rozhodování v Evropské unii, ale i diskuse s odborníky, politiky a úředníky o tématech, které zajímají mladé lidi na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni. Organizační tým v tuto chvíli čeká ještě šest regionálních seminářů české části projektu.

Prvních osmi regionálních seminářů české části projektu se zúčastnilo takřka 200 mladých lidí, kteří měli možnost vyzkoušet si nejenom role ministryň a ministrů na půdě Rady EU, či poslankyň a poslanců Evropského parlamentu, ale také se díky této praktické zkušenosti mohli dozvědět něco nového o fungování Evropské unie. Na představení Unie a diskusi o členství České republiky v ní byla zaměřena i první aktivita všech seminářů, která předcházela samotné simulační části, a během níž ze zadaných podkladů prezentují základní informace o EU sami účastníci. Vybaveni potřebnými informacemi přistupují studenti k simulaci jednání Rady EU a Evropského parlamentu. Agendu, kterou během simulace jednání institucí EU řeší, si volí přímo sami účastníci ze tří nabízených možností, přičemž nejoblíbenější je prozatím vyjednávání o brexitu, následované vznikem společné evropské armády. Třetí možností je budoucí podoba Evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020, která ale prozatím v žádném kraji v hlasování zvolena nebyla. Nejúspěšnější účastníci v každé z institucí si mohou ze semináře odnést hodnotné ceny, které věnovalo Zastoupení Evropské komise v České republice.

Neméně důležitou (a účastníky velmi pozitivně hodnocenou) součástí každého z regionálních seminářů je i strukturovaný dialog s mládeží, tedy diskuse účastníků semináře s odborníky, politiky či úředníky o tématech, které přímo na semináři zvolí sami studenti. Studenti mají možnost s pozvanými hosty diskutovat (a hledat řešení) problémů na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni. Mladí lidé z České republiky nejčastěji vidí celou řadu problémů ve školství, v dopravě, přebujelé byrokracii, či v omezených možnostech kulturního a sportovního vyžití. Na evropské úrovni pak bývá často diskutované téma migrace, či vnímání Evropské unie. Zápisy ze strukturovaných dialogů (se kterými budeme během realizace projektu nadále pracovat) si můžete přečíst na webu našeho partnera - Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží.

Pro naprostou většinu účastníků regionálních seminářů se jedná o jejich první účast na podobném projektu a krom toho těší celý organizační tým i to, že se projektu neúčastní pouze studenti gymnázií, ale i odborných škol.

Fotografie ze všech regionálních seminářů naleznete v naší fotogalerii, anebo na facebookové stránce projektu. V tuto chvíli nás čekají ještě regionální semináře v šesti krajích (Středočeském, Královéhradeckém, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Zlínském).

Projekt Rozhoduj o Evropě realizuje česká nevládní organizace EUTIS ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku.  Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika.

Autor: Michael Murad, michael.murad@eutis.cz

Zpět