Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Úspešné semináre na Slovensku

Bratislava, 20. 04. 2017 Regionálne semináre na Slovensku sa v rámci projektu Rozhoduj o Európe skončili seminárom v Prešove predminulý piatok. Šnúru seminárov odštartovala Bratislava ešte na konci januára a postupne sme prešli všetky kraje Slovenska. Semináre boli venované žiakom zo všetkých typov stredných škôl a snažili sme sa ich interaktívne zapojiť do diania počas celého dňa.

Tradične sa začínal seminár spoločnou prácou štyroch dobrovoľníkov, ktorí v krátkom čase museli spoločne fixkou nakresliť dom. Často sa ich názory na vzhľad domu líšili: nie každý dom mal komín, iba pár malo záhradu či garáž. Napriek tomu sa každej skupine podarilo úlohu splniť a vyskúšať si, aké to v Európskej únii môže byť: mnoho názorov, mnoho vízií, ale jedna únia, jedna spolupráca a jeden cieľ: zabezpečiť mier a prosperitu pre všetkých jej občanov.

Následne sme sa so žiakmi pozreli na to, ako a prečo Európska únia vznikala, ako funguje, ktoré inštitúcie ju tvoria, a ako sa Slovenská republika začlenila do tohto spolku. Žiaci nedostali informácie priamo od usporiadateľov, ale sami v skupinách spracovávali jednotlivé oblasti pomocou informačných brožúr, odbornej literatúry a internetu. V dnešnej dobe sme obklopení dátami, dôležité je ale vedieť sa v nich zorientovať a použiť tie aktuálne, a v takom znení, aby boli aj ostatným zrozumiteľné.

Po predstavení Európskej únie si žiaci vyskúšali na vlastnej koži zasadnutie Rady EÚ. Rokovať s kolegami z ďalších 27 krajín nebolo vždy jednoduché. Každý hájil svoj štát, jeho preferencie a pozíciu. Hľadanie kompromisu medzi toľkými postojmi bolo ťažké a skôr sa dalo nájsť počas zákulisných rokovaní, ako počas formálneho zasadnutia pri hlavnom stole so zväzujúcim rokovacím poriadkom. Žiaci si tiež vyskúšali, aké ťažké je hájiť záujmy, ktoré sú nám osobne proti vôli, ako nedostatok informácií a prípravy znižuje kvalitu diskusie a šancu presadiť niečo zo svojej národnej agendy na európskej pôde.

Napriek komplexnosti rokovacieho procesu sa žiaci aktívne zapájali a predsedníctvu bolo vždy doručených mnoho pozmeňovacích návrhov, ktorými žiaci z pozície ministrov pretvárali spoločnú deklaráciu do podoby, ktorá by bola prijateľná pre všetkých. Práve ministri v Prešove sa tejto úlohy zhostili najlepšie a podarilo sa im deklaráciu prijať jednomyseľne, t. j. bez žiadneho hlasu proti.

Po obedovej prestávke nasledovala časť štruktúrovaného dialógu. Štruktúrovaný dialóg vytvára možnosť pre mladých ľudí diskutovať s osobami s rozhodovacou právomocou a dostať sa bližšie k rozhodovaciemu procesu, ktorý sa často javí ako veľmi komplikovaný alebo abstraktný. Štruktúrovaného dialógu sa zúčastňovali tri alebo štyri osoby s rozhodovacou právomocou, ktorí reprezentovali úroveň miestnu, regionálnu, národnú a európsku. Počas seminárov Rozhoduj o Európe mali žiaci možnosť sami si zadefinovať, akému problému alebo tematike by sa chceli venovať na jednotlivých úrovniach s danými osobami s rozhodovacou právomocou.

Na miestnej úrovni smerovala debata často k problému dopravy. Žiaci sa sťažovali nielen na zápchy a nedokončené cesty, ale napríklad v Ružomberku riešili aj logistiku mestskej dopravy a zlé časové harmonogramy, ktoré nie sú na osoh občanom.

Ďalšou častou témou diskusii bolo školstvo a vzdelávanie. Vo Zvolene riešili tento problém na úrovni európskej a prišli s veľmi zaujímavým návrhom rozšírenia programu Erasmus+ na stredné odborné školy a umožniť tak absolvovať prax v rámci EÚ, čím by sa podporila jedna zo základných štyroch slobôd EÚ – voľný pohyb služieb.

Častou témou bola aj bezpečnosť či už štátna, alebo európska a s ňou spojená utečenecká kríza. Dalo by sa povedať, že tak ako je spoločnosť rozpoltená pri riešení tohto problému, tak boli aj žiaci. V Trnave sa našli takí, ktorí navrhli zakázanie islamu na Slovensku, ale na seminároch boli aj tí, ktorí inakosť chápali ako súčasť vyspelej spoločnosti a rešpektovali ju. Samotným mottom Európskej únie je „zjednotení v rozmanitosti“, a preto vzájomné porozumenie a rešpektovanie sa navzájom je v EÚ kľúčové.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a diskutovali s mladými ľuďmi na seminároch Rozhoduj o Európe:

Lenka Balkovičová, Milan Belica, Matej Cíbik, Martin Čaja, Tomáš Čižik, Veronika Kmetóny Gazdová, Marián Horenský, Silvia Hudáčková, Ján Kirnag, Mária Kramárová, Martin Kuštek, Erik Láštic, Jozef Mikuš, Vladimír Müller, Lukáš Pokorný, Peter Seman, Michal Slašťan, Pavol Tomašovič, Stanislav Urban, Natália Valovičová, Ján Vančo, Eduard Vokál, Ján Vysocký, Viera Žúborová, Patrik Žák

Fotografie zo slovenských seminárov si môžete pozrieť vo fotogalérii na slovenskej verzii webu.

Projekt Rozhoduj o Európe nekončí! Najlepší z účastníkov regionálnych seminárov sa stretnú na päťdennej simulácii inštitúcii EÚ v septembri v Brne! Prihlasovanie je ešte stále otvorené.

Projekt realizuje česká mimovládna organizácia EUTIS v spolupráci so slovenským Centrom pre európsku politiku. Projekt bol finančne podporený z programu Erasmus+. Partnermi projektu na Slovensku sú Zastúpenie Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku, Katedra politológie FiF UK, Ad hoc, slovenský Štruktúrovaný dialóg a projekt získal oficiálnu záštitu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Autorka: Ria Struháriková, ria@cep.sk

Zpět